تبلیغات بنری
مهراوه شریفی نیا سلفی زییبا در گپشت صحنه این سریال از بازیگران زن که مشغول بازی در این سریال هستند را به اشتراک گذاشت. در ادامه عکس دسته جمعی بازیگران زن سریال دل را تماشا میکنید
عکس دسته جمعی بازیگران زن سریال دل

مهراوه شریفی نیا سلفی زییبا در گپشت صحنه این سریال از بازیگران زن که مشغول بازی در این سریال هستند را به اشتراک گذاشت. در ادامه عکس دسته جمعی بازیگران زن سریال دل را تماشا میکنید