1 ​ 2 عکس زیرخاکی و قدیمی از بساط کاهو سکنجبین فروشی کنار زاینده رود

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

عکس زیرخاکی و قدیمی از بساط کاهو سکنجبین فروشی کنار زاینده رود

زاینده رود قدیم,کاهو سکنجبین زاینده رود,

عکس| زمانی که مردم کنار زاینده‌رود فقط کاهو سکنجبین می‌خوردند قدیم‌ها به جای بستنی در کنار زاینده رود کاهو سکنجبین می خوردند.

تبلیغات بنری
عکس| زمانی که مردم کنار زاینده‌رود فقط کاهو سکنجبین می‌خوردند قدیم‌ها به جای بستنی در کنار زاینده رود کاهو سکنجبین می خوردند.
عکس زیرخاکی و قدیمی از بساط کاهو سکنجبین فروشی کنار زاینده رود

عکس| زمانی که مردم کنار زاینده‌رود فقط کاهو سکنجبین می‌خوردند

قدیم‌ها به جای بستنی در کنار زاینده رود کاهو سکنجبین می خوردند.