1 ​ 2 عکس و فیلم حادثه جاده رامشیر - امیدیه به اهواز بر اثر آتش‌گرفتن تریلی روی پل‌ مشراگه‌ + آخرین جزئیات

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

عکس و فیلم حادثه جاده رامشیر - امیدیه به اهواز بر اثر آتش‌گرفتن تریلی روی پل‌ مشراگه‌ + آخرین جزئیات

واضح نیوز : جاده رامشیر - امیدیه به اهواز بر اثر آتش‌گرفتن تریلی روی پل‌ مشراگه‌ بسته شد   گفته می شود در این تصادف، خودروهای سوخت‌رسان دچار آتش‌سوزی شدید شده اند، جاده بسته شده و چند تن کشته و مجروح شده اند.   فیلم 

تبلیغات بنری
واضح نیوز : جاده رامشیر - امیدیه به اهواز بر اثر آتش‌گرفتن تریلی روی پل‌ مشراگه‌ بسته شد   گفته می شود در این تصادف، خودروهای سوخت‌رسان دچار آتش‌سوزی شدید شده اند، جاده بسته شده و چند تن کشته و مجروح شده اند.   فیلم 
عکس و فیلم حادثه جاده رامشیر - امیدیه به اهواز بر اثر آتش‌گرفتن تریلی روی پل‌ مشراگه‌ + آخرین جزئیات

واضح نیوز : جاده رامشیر - امیدیه به اهواز بر اثر آتش‌گرفتن تریلی روی پل‌ مشراگه‌ بسته شد

 

گفته می شود در این تصادف، خودروهای سوخت‌رسان دچار آتش‌سوزی شدید شده اند، جاده بسته شده و چند تن کشته و مجروح شده اند.

 

فیلم