1 ​ 2 عکس و فیلم قدیمی ارشا اقدسی و جکی چان قبل از مرگ ارشا

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

عکس و فیلم قدیمی ارشا اقدسی و جکی چان قبل از مرگ ارشا

ارشا اقدسی و جکی چان,

ارشا اقدسی در آغوش جکی چان ( فیلم و تصاویر دیده نشده) فیلم و عکس قدیمی از دیدار تاریخی ارشا اقدسی و جکی چان در سال 97 در کشور چین. متاسفانه ارشا اقدسی بدلکار سرشناس کشورمان امروز 12 مرداد 1400 دار فانی را وداع گفت و دوستداران خود را برای همیشه ترم کرد. روحش شاد 

تبلیغات بنری
ارشا اقدسی در آغوش جکی چان ( فیلم و تصاویر دیده نشده) فیلم و عکس قدیمی از دیدار تاریخی ارشا اقدسی و جکی چان در سال 97 در کشور چین. متاسفانه ارشا اقدسی بدلکار سرشناس کشورمان امروز 12 مرداد 1400 دار فانی را وداع گفت و دوستداران خود را برای همیشه ترم کرد. روحش شاد 
عکس و فیلم قدیمی ارشا اقدسی و جکی چان قبل از مرگ ارشا

ارشا اقدسی در آغوش جکی چان ( فیلم و تصاویر دیده نشده)

فیلم و عکس قدیمی از دیدار تاریخی ارشا اقدسی و جکی چان در سال 97 در کشور چین.

متاسفانه ارشا اقدسی بدلکار سرشناس کشورمان امروز 12 مرداد 1400 دار فانی را وداع گفت و دوستداران خود را برای همیشه ترم کرد. روحش شاد