1 ​ 2 عکس و فیلم لحظه فوت مداح ایلامی در عزاداری حسینی محرم 1400 + جزییات

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

عکس و فیلم لحظه فوت مداح ایلامی در عزاداری حسینی محرم 1400 + جزییات

فیلمی دردناک از درگذشت مداح ایلامی در عزاداری حسینی در روز عاشورای حسینی محرم 1400 فیلمی در فضای مجازی بدون تاریخ منتشر شده است که نشان می‌دهد، عزاداران حسینی در ایلام در حال سینه زنی هستند که مداح مجلس عزا بخاطر بیماری بر روی زمین می افتد عزاداران حسینی پس از مشاهده این حادثه سراسیمه برای کمک به سمت مداح می روند تا به او کمک کنند. برخی از کانال های محلی ایلام مدعی شدند که این مداح فوت کرده است.رکنا

تبلیغات بنری
فیلمی دردناک از درگذشت مداح ایلامی در عزاداری حسینی در روز عاشورای حسینی محرم 1400 فیلمی در فضای مجازی بدون تاریخ منتشر شده است که نشان می‌دهد، عزاداران حسینی در ایلام در حال سینه زنی هستند که مداح مجلس عزا بخاطر بیماری بر روی زمین می افتد عزاداران حسینی پس از مشاهده این حادثه سراسیمه برای کمک به سمت مداح می روند تا به او کمک کنند. برخی از کانال های محلی ایلام مدعی شدند که این مداح فوت کرده است.رکنا
عکس و فیلم لحظه فوت مداح ایلامی در عزاداری حسینی محرم 1400 + جزییات

فیلمی دردناک از درگذشت مداح ایلامی در عزاداری حسینی در روز عاشورای حسینی محرم 1400

فیلمی در فضای مجازی بدون تاریخ منتشر شده است که نشان می‌دهد، عزاداران حسینی در ایلام در حال سینه زنی هستند که مداح مجلس عزا بخاطر بیماری بر روی زمین می افتد

عزاداران حسینی پس از مشاهده این حادثه سراسیمه برای کمک به سمت مداح می روند تا به او کمک کنند. برخی از کانال های محلی ایلام مدعی شدند که این مداح فوت کرده است.رکنا