1 ​ 2 عکس / لحظه تلخ خداحافظی غزل شاکری از مادرش فرشته طائرپور

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

عکس / لحظه تلخ خداحافظی غزل شاکری از مادرش فرشته طائرپور

عکس / لحظه تلخ خداحافظی غزل شاکری از فرشته طائرپور بر روی قبر مادرش  پیکر فرشته طائرپور تهیه کننده سینمای ایران و مادر غزل شاکری روز چهارشنبه، همزمان با تاسوعای حسینی 1400 در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

تبلیغات بنری
عکس / لحظه تلخ خداحافظی غزل شاکری از فرشته طائرپور بر روی قبر مادرش  پیکر فرشته طائرپور تهیه کننده سینمای ایران و مادر غزل شاکری روز چهارشنبه، همزمان با تاسوعای حسینی 1400 در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.
عکس / لحظه تلخ خداحافظی غزل شاکری از مادرش فرشته طائرپور

عکس / لحظه تلخ خداحافظی غزل شاکری از فرشته طائرپور بر روی قبر مادرش 

پیکر فرشته طائرپور تهیه کننده سینمای ایران و مادر غزل شاکری روز چهارشنبه، همزمان با تاسوعای حسینی 1400 در قطعه هنرمندان بهشت زهرا (س) به خاک سپرده شد.

لحظه خداحافظی غزل شاکری از مادرش فرشته طائرپور