تبلیغات بنری
شاخص کل که پیش از سال جدید، کانال های ۱۰۰ هزار واحدی را طی چند ماه پشت سر می گذارند، اکنون این عمل را در کمتر از ۱۰ روز کاری انجام می دهد. شاخص کل در ۶ روز کاری با رشد ۱۳.۷ درصدی توانست ابرکانال ۷۰۰ هزار واحد را پشت سر گذاشته و امروز وارد کانال ۸۰۰ هزار واحد شود. این رکورد پیش از این مربوط به عبور ۷ روز کاری شاخص کل (۲۳ تا ۳۱ فروردین) بود که شاخص کل توانست از کانال ۶۰۰ هزار واحدی عبور کند. این شاخص از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۸ درصد رشد کرده است.
فتح ابر کانال 800 هزار/ شاخص کل رکورد زد

شاخص کل که پیش از سال جدید، کانال های ۱۰۰ هزار واحدی را طی چند ماه پشت سر می گذارند، اکنون این عمل را در کمتر از ۱۰ روز کاری انجام می دهد.


شاخص کل در ۶ روز کاری با رشد ۱۳.۷ درصدی توانست ابرکانال ۷۰۰ هزار واحد را پشت سر گذاشته و امروز وارد کانال ۸۰۰ هزار واحد شود.


این رکورد پیش از این مربوط به عبور ۷ روز کاری شاخص کل (۲۳ تا ۳۱ فروردین) بود که شاخص کل توانست از کانال ۶۰۰ هزار واحدی عبور کند.


این شاخص از ابتدای سال جاری تاکنون بیش از ۵۸ درصد رشد کرده است.