تبلیغات بنری
فرزندان پیکه و شکیرا طرفدار کمبیا هستند یا اسپانیا؟   ترجمه حالوا : دو فرزند شکیرا خواننده اهل "کلمبیا و جرارد پیکه بازیکن اهل اسپانیا طرفدار تیم ملی کلمبیا هستند. با مشاهده تصویر دو فرزند آنها در پیج رسمی شکیرا می توان به صحت این خبر ایمان آورد. به گفته کاربران، طرفداری پسران این زوج اسپانیایی-کلمبیایی مشخص کرد که رئیس خانه چه کسی است. عده ای هم معتقدند که پس از لایی خوردن پدر، فرزندان طرفدار تیم کلمبیا شدند.    
فرزندان پیکه و شکیرا طرفدار اسپانیا هستند یا کلمبیا ؟

فرزندان پیکه و شکیرا طرفدار کمبیا هستند یا اسپانیا؟

 

ترجمه حالوا : دو فرزند شکیرا خواننده اهل "کلمبیا و جرارد پیکه بازیکن اهل اسپانیا طرفدار تیم ملی کلمبیا هستند.

با مشاهده تصویر دو فرزند آنها در پیج رسمی شکیرا می توان به صحت این خبر ایمان آورد.

فرزندان پیکه و شکیرا

به گفته کاربران، طرفداری پسران این زوج اسپانیایی-کلمبیایی مشخص کرد که رئیس خانه چه کسی است. عده ای هم معتقدند که پس از لایی خوردن پدر، فرزندان طرفدار تیم کلمبیا شدند.