تبلیغات بنری
روزنامه خراسان - بنی گانتس رئیس حزب تازه تاسیس آبی- سفید که در خلال یک سال گذشته به رقیب سرسخت انتخاباتی حزب حاکم لیکود به ریاست نتانیاهو تبدیل شده بود و در سه انتخابات زودهنگام ظرف یک سال پا به پای نتانیاهو پیش رفت، در اقدامی غیرمنتظره با حمایت حزب لیکود و شخص نتانیاهو به تازگی  به ریاست کنست( پارلمان) این رژیم انتخاب شد.   این موضوع بلافاصله واکنش خشمگینانه هم حزبی های گانتس ازجمله یعلون و لاپید را برانگیخت و برهمین اساس برخی از فروپاشی حزب آبی – سفید سخن می گویند.   حال سوالی…
فرصت طلایی نتانیاهو از کرونا

روزنامه خراسان - بنی گانتس رئیس حزب تازه تاسیس آبی- سفید که در خلال یک سال گذشته به رقیب سرسخت انتخاباتی حزب حاکم لیکود به ریاست نتانیاهو تبدیل شده بود و در سه انتخابات زودهنگام ظرف یک سال پا به پای نتانیاهو پیش رفت، در اقدامی غیرمنتظره با حمایت حزب لیکود و شخص نتانیاهو به تازگی  به ریاست کنست( پارلمان) این رژیم انتخاب شد.

 

این موضوع بلافاصله واکنش خشمگینانه هم حزبی های گانتس ازجمله یعلون و لاپید را برانگیخت و برهمین اساس برخی از فروپاشی حزب آبی – سفید سخن می گویند.

 

حال سوالی که پیش می آید این است که چرا گانتس به این اقدام دست زد حال آن که در یک سال گذشته هیچ وقت ازمواضع خود مبنی بر کنار زدن نتانیاهو از قدرت کوتاه نیامد و همین موضوع  باعث طولانی شدن بحران و خلأ سیاسی در مدت بیش از یک سال گذشته شد؟

 

آن چه این سوال را  حساس تر می کند این است که با انتخاب گانتس به ریاست کنست آن هم در حالی که از سوی رئیس رژیم صهیونیستی برای تشکیل کابینه و دولت جدید معرفی شده بود، فرصت تشکیل کابینه از دست وی و حزب آبی - سفید خارج می شود و دوباره نتانیاهو این فرصت را پیدا می کند که دوباره دولت و کابینه جدید را تشکیل دهد و به این  ترتیب جلوی برگزاری انتخابات زودهنگام چهارم گرفته شود که مخالفان بر روی آن به عنوان یک گزینه حساب بازکرده بودند.

 

پاسخی که می توان به این سوال داد این است که فضای ناشی از کرونا در جهان از جمله فلسطین اشغالی فضایی را ایجاد کرد که دولت عمیق صهیونیستی که بخشی از آن در دولت های غربی از جمله آمریکا ریشه دارد در نهایت بنی گانتس را به تقسیم جدید قدرت مجاب ساخت که بر اساس آن وی در وضعیت کنونی ریاست پارلمان و نتانیاهو ریاست دولت و کابینه را در اختیار داشته باشند.

 

البته پیش از این اعلام شده بود که نتانیاهو و بنی گانتس درباره تقسیم قدرت توافق کرده بودند  که طبق آن روسای کمیته های کنست را ظرف سه سال آینده به طور مشترک در اختیار داشته باشند اما دوره نخست وزیری را به صورت یک و نیم  سال بین خود تقسیم کنند .

 

اهمیت این توافق برای نتانیاهو این است که دست کم به مدت یک سال و نیم آینده از پیگیرد قضایی رهایی می یابد و از مصونیت نخست وزیری برای فرار از پرونده هایی فساد مالی استفاده می کند. هر چند که امکان دارد بنی گانتس موضوع را به این شکل برای هواداران خود توجیه کند که با احراز پست ریاست کنست یک گام نتانیاهو را به محکومیت و حبس نزدیک تر کرده است کما این که اولمرت نخست وزیر قبلی رژیم صهیونیستی نیز زمانی به زندان محکوم شد که ریاست کنست از دست حزب کار خارج شد و به دست حزب رقیب لیکود افتاد.

 

همه این اتفاقات در فضای کرونا روی داد و اگر چه این ویروس برای اغلب مناطق جهان تهدید بوده اما گویا برای شخص نتانیاهو یک فرصت طلایی بوده تا از فضای آن برای رهایی از زندان و استمرار نخست وزیری خود دست کم تا یک سال و نیم دیگر استفاده کند.