1 ​ 2 فصل چهارم دورهمی مهران مدیری از 30 مهر 99 روی انتن شبکه نسیم

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فصل چهارم دورهمی مهران مدیری از 30 مهر 99 روی انتن شبکه نسیم

تاریخ پخش دورهمی فصل چهار,زمان پخش دورهمی 30 مهر 99,

 با توجه به اخبار بدست آمده ادامه فصل چهارم برنامه دورهمی از چهارشنبه ۳۰ مهر ماه روی آنتن شبکه_نسیم خواهد رفت   فصل پنجم این برنامه محبوب نیز از اواخر آذر ماه آماده پخش خواهد شد     اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود

تبلیغات بنری
 با توجه به اخبار بدست آمده ادامه فصل چهارم برنامه دورهمی از چهارشنبه ۳۰ مهر ماه روی آنتن شبکه_نسیم خواهد رفت   فصل پنجم این برنامه محبوب نیز از اواخر آذر ماه آماده پخش خواهد شد     اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود
فصل چهارم دورهمی مهران مدیری از 30 مهر 99 روی انتن شبکه نسیم

 با توجه به اخبار بدست آمده ادامه فصل چهارم برنامه دورهمی از چهارشنبه ۳۰ مهر ماه روی آنتن شبکه_نسیم خواهد رفت

 

فصل پنجم این برنامه محبوب نیز از اواخر آذر ماه آماده پخش خواهد شد 

 

 اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام می شود