1 ​ 2 فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون، جمعه 29 مرداد 1400 

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون، جمعه 29 مرداد 1400 

فیلم سینمایی تلویزیون 29 مرداد,

فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون، جمعه 29 مرداد 1400  🔹️«پرواز در شب» ساعت ۱۱ از شبکه یک 🔹«آدم ربایی در کلیفتون هیل» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج 🔹️«مادرم باش» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما 🔹«وقتی باد برمی‌خیزد» ساعت ۱۴ از شبکه کودک 🔹️«تیک تاک» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه 🔹«پیمان سامورایی» ساعت ۱۵ از شبکه یک 🔹️«آزادیخواه» ساعت ۱۵ از شبکه نمایش 🔹«هیهات» ساعت ‌‌۱۶:۴۰ از شبکه دو 🔹️«استالینگراد»…

تبلیغات بنری
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون، جمعه 29 مرداد 1400  🔹️«پرواز در شب» ساعت ۱۱ از شبکه یک 🔹«آدم ربایی در کلیفتون هیل» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج 🔹️«مادرم باش» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما 🔹«وقتی باد برمی‌خیزد» ساعت ۱۴ از شبکه کودک 🔹️«تیک تاک» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه 🔹«پیمان سامورایی» ساعت ۱۵ از شبکه یک 🔹️«آزادیخواه» ساعت ۱۵ از شبکه نمایش 🔹«هیهات» ساعت ‌‌۱۶:۴۰ از شبکه دو 🔹️«استالینگراد»…
فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون، جمعه 29 مرداد 1400 

فیلم‌های سینمایی امروز تلویزیون، جمعه 29 مرداد 1400 

🔹️«پرواز در شب» ساعت ۱۱ از شبکه یک

🔹«آدم ربایی در کلیفتون هیل» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه پنج

🔹️«مادرم باش» ساعت ۱۳:۳۰ از شبکه شما

🔹«وقتی باد برمی‌خیزد» ساعت ۱۴ از شبکه کودک

🔹️«تیک تاک» ساعت ۱۴:۳۰ از شبکه سه

🔹«پیمان سامورایی» ساعت ۱۵ از شبکه یک

🔹️«آزادیخواه» ساعت ۱۵ از شبکه نمایش

🔹«هیهات» ساعت ‌‌۱۶:۴۰ از شبکه دو

🔹️«استالینگراد» ساعت ۱۷ از شبکه نمایش

🔹«یونس» ساعت ۱۸ از شبکه امید

🔹️«پیش خواهد آمد» ساعت ۱۸:۳۰ از شبکه افق

🔹«بازگشت به زمین» ساعت ۱۹ از شبکه نمایش

🔹️«سپید به رنگ مروارید» ساعت ۲۰:۳۰ از شبکه چهار

🔹«شیار ۱۴۳» ساعت ۲۱ از شبکه نمایش

🔹️«جزئیات کوچک» ساعت ۲۳ از شبکه نمایش