1 ​ 2 فیلم بیقراری همسر و پوشیدن لباس سفید دختر در مراسم سوم علی سلیمانی /عکس و ویدئو

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم بیقراری همسر و پوشیدن لباس سفید دختر در مراسم سوم علی سلیمانی /عکس و ویدئو

لباس سفید صبا دختر علی سلیمانی,مراسم سوم علی سلیمانی,

عکس و فیلم از مراسم سوم علی سلیمانی با حضور دخترش صبا و همسرش  مراسم سوم علی سلیمانی امروز با حضور خانواده وی و آشنایان آن مرحوم بر بهست زهرای تهران برگزار شد. از نکات قابل توجه در مراسم امروز پوشیدن لباس سفید صبا دختر علی سلیمانی بود. و بیقراری های همسر و خواهر زنده یاد علی سلیمانی در ویدئو قابل مشاهده است. View this post on Instagram A post shared by video_shoow (@video_shoow)

تبلیغات بنری
عکس و فیلم از مراسم سوم علی سلیمانی با حضور دخترش صبا و همسرش  مراسم سوم علی سلیمانی امروز با حضور خانواده وی و آشنایان آن مرحوم بر بهست زهرای تهران برگزار شد. از نکات قابل توجه در مراسم امروز پوشیدن لباس سفید صبا دختر علی سلیمانی بود. و بیقراری های همسر و خواهر زنده یاد علی سلیمانی در ویدئو قابل مشاهده است. View this post on Instagram A post shared by video_shoow (@video_shoow)
فیلم بیقراری همسر و پوشیدن لباس سفید دختر در مراسم سوم علی سلیمانی /عکس و ویدئو

عکس و فیلم از مراسم سوم علی سلیمانی با حضور دخترش صبا و همسرش 

مراسم سوم علی سلیمانی امروز با حضور خانواده وی و آشنایان آن مرحوم بر بهست زهرای تهران برگزار شد. از نکات قابل توجه در مراسم امروز پوشیدن لباس سفید صبا دختر علی سلیمانی بود.

و بیقراری های همسر و خواهر زنده یاد علی سلیمانی در ویدئو قابل مشاهده است.

View this post on Instagram

A post shared by video_shoow (@video_shoow)