1 ​ 2 (فیلم) تیکه سنگین فیروز به مسئولین در سریال دودکش

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

(فیلم) تیکه سنگین فیروز به مسئولین در سریال دودکش

دودکش,سکانس برتر دودکش,

دودکش سریال جذاب این روزهای تلویزیون است که توانسته مخاطبان زیادی را جذاب خود کند . در قسمتی از این سریال به اختلاس و دزدی توسط مسولان رده بالای کشور میپردازد. و کنایه ای سنگین به مسولان میزند . در ادامه کلیپ را تماشا کنید.

تبلیغات بنری
دودکش سریال جذاب این روزهای تلویزیون است که توانسته مخاطبان زیادی را جذاب خود کند . در قسمتی از این سریال به اختلاس و دزدی توسط مسولان رده بالای کشور میپردازد. و کنایه ای سنگین به مسولان میزند . در ادامه کلیپ را تماشا کنید.
(فیلم) تیکه سنگین فیروز به مسئولین در سریال دودکش

دودکش سریال جذاب این روزهای تلویزیون است که توانسته مخاطبان زیادی را جذاب خود کند . در قسمتی از این سریال به اختلاس و دزدی توسط مسولان رده بالای کشور میپردازد. و کنایه ای سنگین به مسولان میزند . در ادامه کلیپ را تماشا کنید.