1 ​ 2 (فیلم) جزئیات و ماجرای حمله مردم دشت آزادگان به منزل قاسم ساعدی نماینده مجلس دشت آزادگا

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

(فیلم) جزئیات و ماجرای حمله مردم دشت آزادگان به منزل قاسم ساعدی نماینده مجلس دشت آزادگا

قاسم ساعدی نماینده دشت آزادگان کیست,حمله به خانه نماینده مجلس دشت آزادگان,

تجمع اعتراض آمیز مردم شهید پرور دشت آزادگان دربحران بی آبی دراستان خوزستان فیلم های در فضای مجازی انتشار یافته که گفته می شود مرد خشمگین به منزل نماینده مردم دشت آزادگان قاسم ساعدی حمله ورشده وکل درب های منزل وی راشیشه ها ولوازم خانه این نماینده مجلس را خرد کرد ودرون خیابان ریختند.

تبلیغات بنری
تجمع اعتراض آمیز مردم شهید پرور دشت آزادگان دربحران بی آبی دراستان خوزستان فیلم های در فضای مجازی انتشار یافته که گفته می شود مرد خشمگین به منزل نماینده مردم دشت آزادگان قاسم ساعدی حمله ورشده وکل درب های منزل وی راشیشه ها ولوازم خانه این نماینده مجلس را خرد کرد ودرون خیابان ریختند.
(فیلم) جزئیات و ماجرای حمله مردم دشت آزادگان به منزل قاسم ساعدی نماینده مجلس دشت آزادگا

تجمع اعتراض آمیز مردم شهید پرور دشت آزادگان دربحران بی آبی دراستان خوزستان فیلم های در فضای مجازی انتشار یافته که گفته می شود مرد خشمگین به منزل نماینده مردم دشت آزادگان قاسم ساعدی حمله ورشده وکل درب های منزل وی راشیشه ها ولوازم خانه این نماینده مجلس را خرد کرد ودرون خیابان ریختند.