1 ​ 2 فیلم دعوا و کتک کاری چند خانم در مترو به علت ماسک نزدن

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

فیلم دعوا و کتک کاری چند خانم در مترو به علت ماسک نزدن

دعوای دیروز متروی تهران,دعوای زنان در مترو,دعوا بخاطر ماسک نزدن در مترو,کتک کاری زنان در مترو,

فیلم دعوا و کتک کاری چند خانم در مترو به علت ماسک نزدن ماجرای و فحش چند خانم در متروی تهران باعث حواشی و اعتراضات زیادی شد. در این فیلم چند نفر از مسافرهای خانم در متروی به یک خانمی که ماسک ندارد با لگد حمله می‌کنند. و وی نا0ار می‌شود در نزدیکترین ایستگاه از مترو پیاده می‌شود. متاسفانه به علت عدم آموزش صحیح و اطلاع رسانی دریت و به موقع، باید شاهد چنین صحنه هایی باشیم که زنان جامعه با لگد بهم ضربه پرتاب کنند.  یکی از خانم های میگوید روزانه ششصد نفر بخاطر ماسک نزدن امثال به زیر…

تبلیغات بنری
فیلم دعوا و کتک کاری چند خانم در مترو به علت ماسک نزدن ماجرای و فحش چند خانم در متروی تهران باعث حواشی و اعتراضات زیادی شد. در این فیلم چند نفر از مسافرهای خانم در متروی به یک خانمی که ماسک ندارد با لگد حمله می‌کنند. و وی نا0ار می‌شود در نزدیکترین ایستگاه از مترو پیاده می‌شود. متاسفانه به علت عدم آموزش صحیح و اطلاع رسانی دریت و به موقع، باید شاهد چنین صحنه هایی باشیم که زنان جامعه با لگد بهم ضربه پرتاب کنند.  یکی از خانم های میگوید روزانه ششصد نفر بخاطر ماسک نزدن امثال به زیر…
فیلم دعوا و کتک کاری چند خانم در مترو به علت ماسک نزدن

فیلم دعوا و کتک کاری چند خانم در مترو به علت ماسک نزدن

ماجرای و فحش چند خانم در متروی تهران باعث حواشی و اعتراضات زیادی شد. در این فیلم چند نفر از مسافرهای خانم در متروی به یک خانمی که ماسک ندارد با لگد حمله می‌کنند. و وی نا0ار می‌شود در نزدیکترین ایستگاه از مترو پیاده می‌شود.

متاسفانه به علت عدم آموزش صحیح و اطلاع رسانی دریت و به موقع، باید شاهد چنین صحنه هایی باشیم که زنان جامعه با لگد بهم ضربه پرتاب کنند. 

یکی از خانم های میگوید روزانه ششصد نفر بخاطر ماسک نزدن امثال به زیر خاک میرن..