1 ​ 2 فیلم شفا گرفتن دختر 20 ساله فلج در حرم حضرت ابوالفضل ، محرم 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم شفا گرفتن دختر 20 ساله فلج در حرم حضرت ابوالفضل ، محرم 1400

شفا گرفتن دختر در کربلا,

فیلمی از شفا گرفتن دختر 20 ساله فلج دستی در حرم حضرت ابوالفضل العباس گریه همه را درآورد.

تبلیغات بنری
فیلمی از شفا گرفتن دختر 20 ساله فلج دستی در حرم حضرت ابوالفضل العباس گریه همه را درآورد.
فیلم شفا گرفتن دختر 20 ساله فلج در حرم حضرت ابوالفضل ، محرم 1400

فیلمی از شفا گرفتن دختر 20 ساله فلج دستی در حرم حضرت ابوالفضل العباس گریه همه را درآورد.