تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی امروز از شبکه های سیما در تاریخ، 12 اردیبهشت 99    معلم دهکده، ساعت 16، شبکه یک🔸رابطه، ساعت 23:15، شبکه دو🔸مرد عنکبوتی، دور از خانه، ساعت 13:30، شبکه پنج🔸مدرسه هندی، ساعت 17:45، شبکه امید🔸انیمیشن هواپیماها، ساعت 14، شبکه کودک🔸آواز گنجشک ها، ساعت 13:30، شبکه شما🔸دومین تابستان، ساعت 24، شبکه شما🔸زیر بام های شهر، ساعت 13، شبکه نمایش🔸آکیلا و مسابقه کلمات، ساعت 15، شبکه نمایش🔸لاک پشت های نینجا، ساعت 19، شبکه نمایش🔸انجمن شاعران مرده، ساعت 21، شبکه نمایش🔸سرو زیر آب،…
فیلم های سینمایی امروز، 12 اردیبهشت 99

ساعت پخش فیلم های سینمایی امروز از شبکه های سیما در تاریخ، 12 اردیبهشت 99 

 

معلم دهکده، ساعت 16، شبکه یک
🔸رابطه، ساعت 23:15، شبکه دو
🔸مرد عنکبوتی، دور از خانه، ساعت 13:30، شبکه پنج
🔸مدرسه هندی، ساعت 17:45، شبکه امید
🔸انیمیشن هواپیماها، ساعت 14، شبکه کودک
🔸آواز گنجشک ها، ساعت 13:30، شبکه شما
🔸دومین تابستان، ساعت 24، شبکه شما
🔸زیر بام های شهر، ساعت 13، شبکه نمایش
🔸آکیلا و مسابقه کلمات، ساعت 15، شبکه نمایش
🔸لاک پشت های نینجا، ساعت 19، شبکه نمایش
🔸انجمن شاعران مرده، ساعت 21، شبکه نمایش
🔸سرو زیر آب، ساعت 23، شبکه نمایش
🔸من و خرس ها، ساعت 1 بامداد، شبکه نمایش

 

برچسب ها : ,