تبلیغات بنری
 واضح نیوز : ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز دوشنبه 22 اردیبهشت 99   فیلم های سینمایی روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت🔹 صبح فرشته ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما🔸 نهنگ خشمگین ساعت ۱ #شبکه_نمایش🔹 بی پولی ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج🔸 پله ساعت ۱۱:۱۵ #شبکه_ورزش🔹 رویای پروانه ساعت ۱۳ #شبکه_نمایش🔸 مخلوق غیر زمینی ساعت ۱۴ #شبکه_نهال🔹 قبل و بعد ساعت ۱۵ #شبکه_نمایش🔸 سرزمین فردا ساعت ۱۷:۳۰ #شبکه_امید🔹 سرقت بزرگ قطار ۱ ساعت ۱۹ #شبکه_نمایش🔸 ماجرای نیمروز ساعت ۲۱ #شبکه_نمایش🔹 آستریکس گالی ساعت ۲۱ #شبکه_نهال🔸 سرنوشت…
فیلم های سینمایی روز دوشنبه 22 اردیبهشت 99

 واضح نیوز : ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز دوشنبه 22 اردیبهشت 99

 

فیلم های سینمایی روز دوشنبه ۲۲ اردیبهشت

🔹 صبح فرشته ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما

🔸 نهنگ خشمگین ساعت ۱ #شبکه_نمایش

🔹 بی پولی ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج

🔸 پله ساعت ۱۱:۱۵ #شبکه_ورزش

🔹 رویای پروانه ساعت ۱۳ #شبکه_نمایش

🔸 مخلوق غیر زمینی ساعت ۱۴ #شبکه_نهال

🔹 قبل و بعد ساعت ۱۵ #شبکه_نمایش

🔸 سرزمین فردا ساعت ۱۷:۳۰ #شبکه_امید

🔹 سرقت بزرگ قطار ۱ ساعت ۱۹ #شبکه_نمایش

🔸 ماجرای نیمروز ساعت ۲۱ #شبکه_نمایش

🔹 آستریکس گالی ساعت ۲۱ #شبکه_نهال

🔸 سرنوشت یک مرد ساعت ۲۳ #شبکه_نمایش