تبلیغات بنری
فیلم های سینمایی روز سه شنبه 26 فروردین 99  و لیست فیلم هایی که قرار است در 26 فروردین از شبکه های سیما پخش شوند     🔹 دی دی و ارثیه فامیلی ساعت ۸:۳۰ #شبکه_سه🔸 هیولای نفتی ساعت ۱۱ #شبکه_پنج🔹 نیمکتی برای دو نفر ساعت ۱۳:۳۰ #شبکه_شما🔸 یک پلیس و نصفی ساعت ۱۳:۳۰ #شبکه_پنج🔹 بچه رئیس ساعت ۱۴ از #شبکه_کودک🔸 آلفا ساعت ۱۴:۳۰ از #شبکه_دو🔹 شرف خانواده فاضل ساعت ۱۵:۳۰ #شبکه_سه🔸 توکیو شهر ربات ها ۱ ساعت ۱۸ #شبکه_امید🔹 زرافه کوچک من ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_کودک🔸 انحناء ساعت ۲۰:۳۰ #شبکه_چهار🔹 خواستگاری…
فیلم های سینمایی روز سه شنبه 26 فروردین 99

فیلم های سینمایی روز سه شنبه 26 فروردین 99  و لیست فیلم هایی که قرار است در 26 فروردین از شبکه های سیما پخش شوند

 

 

🔹 دی دی و ارثیه فامیلی ساعت ۸:۳۰ #شبکه_سه

🔸 هیولای نفتی ساعت ۱۱ #شبکه_پنج

🔹 نیمکتی برای دو نفر ساعت ۱۳:۳۰ #شبکه_شما

🔸 یک پلیس و نصفی ساعت ۱۳:۳۰ #شبکه_پنج

🔹 بچه رئیس ساعت ۱۴ از #شبکه_کودک

🔸 آلفا ساعت ۱۴:۳۰ از #شبکه_دو

🔹 شرف خانواده فاضل ساعت ۱۵:۳۰ #شبکه_سه

🔸 توکیو شهر ربات ها ۱ ساعت ۱۸ #شبکه_امید

🔹 زرافه کوچک من ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_کودک

🔸 انحناء ساعت ۲۰:۳۰ #شبکه_چهار

🔹 خواستگاری ساعت ۲۳:۴۵ #شبکه_دو