1 ​ 2 فیلم های سینمایی شبکه نمایش روز جمعه 19 اردیبهشت 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم های سینمایی شبکه نمایش روز جمعه 19 اردیبهشت 99

فیلم های جمعه 19 اردیبهشت 99,فیلم های سینمایی جمعه 99/2/19,

ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه_نمایش جمعه ۱۹ اردیبهشت   🔹 پاگنده به هنگ کنگ می رود | ایتالیا ۱۹۷۵ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 مرد دوگانه | آمریکا ۲۰۱۹ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 ریشه ها ۳ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۴:۳۰ 🔹‌ دوستان ادی کویل | آمریکا ۱۹۷۳ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 مرد دوگانه | آمریکا ۲۰۱۹ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 قصر رویایی | فرانسه ۲۰۱۸ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 مخترع بازی | آرژانتین ۲۰۱۴ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 هفت معکوس | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۰۰ 🔹 حادثه جویان | آمریکا ۱۹۹۹ - ساعت ۱۵:۰۰ 🔹 داستان والدینم | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۱۷:۰۰ 🔹 ریشه ها ۴ | آمریکا…

تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه_نمایش جمعه ۱۹ اردیبهشت   🔹 پاگنده به هنگ کنگ می رود | ایتالیا ۱۹۷۵ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 مرد دوگانه | آمریکا ۲۰۱۹ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 ریشه ها ۳ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۴:۳۰ 🔹‌ دوستان ادی کویل | آمریکا ۱۹۷۳ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 مرد دوگانه | آمریکا ۲۰۱۹ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 قصر رویایی | فرانسه ۲۰۱۸ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 مخترع بازی | آرژانتین ۲۰۱۴ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 هفت معکوس | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۰۰ 🔹 حادثه جویان | آمریکا ۱۹۹۹ - ساعت ۱۵:۰۰ 🔹 داستان والدینم | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۱۷:۰۰ 🔹 ریشه ها ۴ | آمریکا…
فیلم های سینمایی شبکه نمایش روز جمعه 19 اردیبهشت 99

ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه_نمایش جمعه ۱۹ اردیبهشت

 

🔹 پاگنده به هنگ کنگ می رود | ایتالیا ۱۹۷۵ - ساعت ۱:۰۰

🔹 مرد دوگانه | آمریکا ۲۰۱۹ - ساعت ۳:۰۰

🔹 ریشه ها ۳ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۴:۳۰

🔹‌ دوستان ادی کویل | آمریکا ۱۹۷۳ - ساعت ۶:۰۰

🔹 مرد دوگانه | آمریکا ۲۰۱۹ - ساعت ۸:۰۰

🔹 قصر رویایی | فرانسه ۲۰۱۸ - ساعت ۹:۳۰

🔹 مخترع بازی | آرژانتین ۲۰۱۴ - ساعت ۱۱:۰۰

🔹 هفت معکوس | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۰۰

🔹 حادثه جویان | آمریکا ۱۹۹۹ - ساعت ۱۵:۰۰

🔹 داستان والدینم | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۱۷:۰۰

🔹 ریشه ها ۴ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۹:۰۰

🔹 زیبایی هر اتفاق | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۲۱:۰۰

🔹 ماموران بزرگراه | آمریکا ۲۰۱۹ - ساعت ۲۳:۰۰