تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت 99 را می‌خوانید    فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش  سه شنبه ۱۶ اردیبهشت   🔹 تاندر بولت‌ و لایت‌ فوت | آمریکا ۱۹۷۴ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 در جستجوی‌ خوشبختی | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 صعود ۲ | ایتالیا ۲۰۱۲ - ساعت ۴:۳۰ 🔹‌ اتاق ستاره | آمریکا ۱۹۸۳ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 در جستجوی‌ خوشبختی | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 پلیس گشت | ایرلند ۲۰۱۱ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 صعود ۲ | ایتالیا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 مقصد نهایی | ایران…
فیلم های سینمایی شبکه نمایش روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت 99

ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش روز سه‌شنبه 16 اردیبهشت 99 را می‌خوانید 

 

فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش

 سه شنبه ۱۶ اردیبهشت

 

🔹 تاندر بولت‌ و لایت‌ فوت | آمریکا ۱۹۷۴ - ساعت ۱:۰۰

🔹 در جستجوی‌ خوشبختی | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۳:۰۰

🔹 صعود ۲ | ایتالیا ۲۰۱۲ - ساعت ۴:۳۰

🔹‌ اتاق ستاره | آمریکا ۱۹۸۳ - ساعت ۶:۰۰

🔹 در جستجوی‌ خوشبختی | آمریکا ۲۰۰۶ - ساعت ۸:۰۰

🔹 پلیس گشت | ایرلند ۲۰۱۱ - ساعت ۹:۳۰

🔹 صعود ۲ | ایتالیا ۲۰۱۲ - ساعت ۱۱:۰۰

🔹 مقصد نهایی | ایران ۱۳۹۴ - ساعت ۱۳:۰۰

🔹 ماجراهای خانه ما | آمریکا و کانادا ۲۰۰۸ - ساعت ۱۵:۰۰

🔹 پلیس گشت | ایرلند ۲۰۱۱ - ساعت ۱۷:۰۰

🔹 ریشه ها ۱ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۹:۰۰

🔹 ضربه مغزی | آمریکا ۲۰۱۵ - ساعت ۲۱:۰۰

🔹 آگهی ترحیم | آمریکا ۲۰۱۷ - ساعت ۲۳:۰۰