تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش پنجشنبه 19 اردیبهشت 99 به شرح زیر میباشد .   🔹دوستان ادی کویل | آمریکا ۱۹۷۳ - ساعت ۱:۰۰🔹 حماسه ساز | آمریکا ۲۰۰۰ - ساعت ۳:۰۰🔹 ریشه ها ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۴:۳۰🔹‌ ترافیک | فرانسه ۱۹۷۱ - ساعت ۶:۰۰🔹 حماسه ساز | آمریکا ۲۰۰۰ - ساعت ۸:۰۰🔹 پاپیون | چک و آمریکا ۲۰۱۷ - ساعت ۹:۳۰🔹 ریشه ها ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۱:۰۰🔹 مرد | ایران ۱۳۸۶ - ساعت ۱۳:۰۰🔹 راه طولانی خانه | آمریکا ۱۹۹۸ - ساعت ۱۵:۰۰🔹 اتاق ماروین | آمریکا ۱۹۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰🔹 ریشه ها ۳ | آمریکا ۲۰۱۶ -…
فیلم های سینمایی شبکه نمایش پنجشنبه 19 اردیبهشت 99

ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه نمایش پنجشنبه 19 اردیبهشت 99 به شرح زیر میباشد .

 

🔹دوستان ادی کویل | آمریکا ۱۹۷۳ - ساعت ۱:۰۰
🔹 حماسه ساز | آمریکا ۲۰۰۰ - ساعت ۳:۰۰
🔹 ریشه ها ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۴:۳۰
🔹‌ ترافیک | فرانسه ۱۹۷۱ - ساعت ۶:۰۰
🔹 حماسه ساز | آمریکا ۲۰۰۰ - ساعت ۸:۰۰
🔹 پاپیون | چک و آمریکا ۲۰۱۷ - ساعت ۹:۳۰
🔹 ریشه ها ۲ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۱:۰۰
🔹 مرد | ایران ۱۳۸۶ - ساعت ۱۳:۰۰
🔹 راه طولانی خانه | آمریکا ۱۹۹۸ - ساعت ۱۵:۰۰
🔹 اتاق ماروین | آمریکا ۱۹۹۶ - ساعت ۱۷:۰۰
🔹 ریشه ها ۳ | آمریکا ۲۰۱۶ - ساعت ۱۹:۰۰
🔹 مرد دوگانه | آمریکا ۲۰۱۹ - ساعت ۲۱:۰۰
🔹 قصر رویایی | فرانسه ۲۰۱۸ - ساعت ۲۳:۰۰