تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت 🔹 جاودانگی ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما 🔸 نگین ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج 🔹 دیپ ساعت ۱۴ #شبکه_نهال 🔸 بچه رو بگیر ساعت ۱۷:۳۰ #شبکه_امید 🔹 دزدان دریایی که هیچ کاری نمی کنند ساعت ۲۱ #شبکه_نهال 
فیلم های سینمایی شبکه های سیما در تاریخ دوشنبه 15 اردیبهشت 99 + ساعت پخش

ساعت پخش فیلم های سینمایی روز دوشنبه ۱۵ اردیبهشت

🔹 جاودانگی ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما

🔸 نگین ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج

🔹 دیپ ساعت ۱۴ #شبکه_نهال

🔸 بچه رو بگیر ساعت ۱۷:۳۰ #شبکه_امید

🔹 دزدان دریایی که هیچ کاری نمی کنند ساعت ۲۱ #شبکه_نهال