تبلیغات بنری
 فیلم های سینمایی روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹   🔹 دیدی کارشناس می شود ساعت ۸ از #شبکه_سه   🔸 نیکلا کوچولو ساعت ۱۱ از #شبکه_پنج   🔹 شوق هنگام ساعت ۱۳:۳۰ از #شبکه_شما   🔸 تغییر چهره ساعت ۱۳:۳۰ از #شبکه_پنج   🔹 خانه شعبده باز ساعت ۱۴ از #شبکه_کودک   🔸 نورم خرس شمالی ساعت ۱۴:۳۰ از #شبکه_دو   🔹 ول کن دستمو‌ساعت ۱۵:۲۰ از #شبکه_سه   🔸 دوچرخه باز ساعت ۱۸ از #شبکه_امید   🔹 دنیای بند انگشتی ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_کودک   🔸 دولت آزاد جونز ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_چهار…
فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز دوشنبه یکم اردیبهشت 99

 فیلم های سینمایی روز دوشنبه ۱ اردیبهشت ۹۹

 

🔹 دیدی کارشناس می شود ساعت ۸ از #شبکه_سه

 

🔸 نیکلا کوچولو ساعت ۱۱ از #شبکه_پنج

 

🔹 شوق هنگام ساعت ۱۳:۳۰ از #شبکه_شما

 

🔸 تغییر چهره ساعت ۱۳:۳۰ از #شبکه_پنج

 

🔹 خانه شعبده باز ساعت ۱۴ از #شبکه_کودک

 

🔸 نورم خرس شمالی ساعت ۱۴:۳۰ از #شبکه_دو

 

🔹 ول کن دستمو‌ساعت ۱۵:۲۰ از #شبکه_سه

 

🔸 دوچرخه باز ساعت ۱۸ از #شبکه_امید

 

🔹 دنیای بند انگشتی ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_کودک

 

🔸 دولت آزاد جونز ساعت ۲۰:۳۰ از #شبکه_چهار

 

🔹 به من نگو‌ قراضه ساعت ۲۴ از #شبکه_دو