تبلیغات بنری
 فیلم های سینمایی روز دوشنبه ۸ اردیبهشت   🔹 لکنت ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما 🔸 موقعیت خطرناک برای یک شهروند ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج 🔹 دامبو ساعت ۱۴ #شبکه_نهال 🔸 شهر پرنده ها ساعت ۲۱ #شبکه_نهال
فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز دوشنبه 8 اردیبهشت 99

 فیلم های سینمایی روز دوشنبه ۸ اردیبهشت

 

🔹 لکنت ساعت ۰۰:۳۰ #شبکه_شما

🔸 موقعیت خطرناک برای یک شهروند ساعت ۱۰:۳۰ #شبکه_پنج

🔹 دامبو ساعت ۱۴ #شبکه_نهال

🔸 شهر پرنده ها ساعت ۲۱ #شبکه_نهال