تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز یکشنبه 23 شهریور 99 
فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز یکشنبه 23 شهریور 99

 فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش یکشنبه ۲۳ شهریور

 

🔹‌ الیور تویست | انگلستان ۱۹۴۸ - ساعت ۱:۰۰

🔹 به خاطر روزانا | ایتالیا ۱۹۹۷ - ساعت ۳:۰۰

🔹 قانون | هند ۱۹۸۲ - ساعت ۴:۳۰

🔹 چشمان بدون چهره | فرانسه ۱۹۶۰ - ساعت ۶:۰۰

🔹 به خاطر روزانا | ایتالیا ۱۹۹۷ - ساعت ۸:۰۰

🔹 چهره خوان | کره جنوبی ۲۰۱۳ - ساعت ۹:۳۰

🔹 قانون | هند ۱۹۸۲ - ساعت ۱۱:۰۰

🔹 صابر | ایران ۱۳۹۱ - ساعت ۱۳:۰۰

🔹 تا پای جان | آلمان ۲۰۱۴ - ساعت ۱۵:۰۰

🔹 چهره خوان | کره جنوبی ۲۰۱۳ - ساعت ۱۷:۰۰

🔹 عقاب ها | ایران ۱۳۶۳ - ساعت ۱۹:۰۰

🔹 برادران باد | اتریش ۲۰۱۵ - ساعت ۲۱:۰۰

🔹 من هنوز آلیس هستم | آمریکا ۲۰۱۴ - ساعت ۲۳:۰۰