تبلیغات بنری
 فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش یکشنبه ۲۳ شهریور   🔹‌ الیور تویست | انگلستان ۱۹۴۸ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 به خاطر روزانا | ایتالیا ۱۹۹۷ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 قانون | هند ۱۹۸۲ - ساعت ۴:۳۰ 🔹 چشمان بدون چهره | فرانسه ۱۹۶۰ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 به خاطر روزانا | ایتالیا ۱۹۹۷ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 چهره خوان | کره جنوبی ۲۰۱۳ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 قانون | هند ۱۹۸۲ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 صابر | ایران ۱۳۹۱ - ساعت ۱۳:۰۰ 🔹 تا پای جان | آلمان ۲۰۱۴ - ساعت ۱۵:۰۰ 🔹 چهره خوان | کره جنوبی ۲۰۱۳ - ساعت ۱۷:۰۰ 🔹 عقاب ها | ایران ۱۳۶۳ - ساعت ۱۹:۰۰ 🔹 برادران…
فیلم های سینمایی شبکه های سیما در روز یکشنبه 23 شهریور 99

 فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش یکشنبه ۲۳ شهریور

 

🔹‌ الیور تویست | انگلستان ۱۹۴۸ - ساعت ۱:۰۰

🔹 به خاطر روزانا | ایتالیا ۱۹۹۷ - ساعت ۳:۰۰

🔹 قانون | هند ۱۹۸۲ - ساعت ۴:۳۰

🔹 چشمان بدون چهره | فرانسه ۱۹۶۰ - ساعت ۶:۰۰

🔹 به خاطر روزانا | ایتالیا ۱۹۹۷ - ساعت ۸:۰۰

🔹 چهره خوان | کره جنوبی ۲۰۱۳ - ساعت ۹:۳۰

🔹 قانون | هند ۱۹۸۲ - ساعت ۱۱:۰۰

🔹 صابر | ایران ۱۳۹۱ - ساعت ۱۳:۰۰

🔹 تا پای جان | آلمان ۲۰۱۴ - ساعت ۱۵:۰۰

🔹 چهره خوان | کره جنوبی ۲۰۱۳ - ساعت ۱۷:۰۰

🔹 عقاب ها | ایران ۱۳۶۳ - ساعت ۱۹:۰۰

🔹 برادران باد | اتریش ۲۰۱۵ - ساعت ۲۱:۰۰

🔹 من هنوز آلیس هستم | آمریکا ۲۰۱۴ - ساعت ۲۳:۰۰