تبلیغات بنری
 فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش دوشنبه ۱ اردیبهشت   🔹 سایه یک شک | آمریکا ۱۹۴۳ - ساعت ۱:۰۰ 🔹 ایموس و اندرو | آمریکا ۱۹۹۳ - ساعت ۳:۰۰ 🔹 شرلوک ، آخرین سوگند او | انگلیس ۲۰۱۴ - ساعت ۴:۳۰ 🔹‌ آسمان زرد | آمریکا ۱۹۴۸ - ساعت ۶:۰۰ 🔹 ایموس و اندرو | آمریکا ۱۹۹۳ - ساعت ۸:۰۰ 🔹 درست مثل بهشت | آمریکا ۲۰۰۵ - ساعت ۹:۳۰ 🔹 شرلوک ، آخرین سوگند او | انگلیس ۲۰۱۴ - ساعت ۱۱:۰۰ 🔹 کاغذ پر ماجرا | ایران ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۰ 🔹 مارک تواین در جستجوی طلا | آمریکا ۲۰۰۲ - ساعت ۱۵:۰۰ 🔹 درست مثل بهشت | آمریکا ۲۰۰۵ -…
فیلم های سینمایی شبکه های نمایش روز دوشنبه اول اردبیهشت 99

 فیلم های سینمایی #شبکه_نمایش دوشنبه ۱ اردیبهشت

 

🔹 سایه یک شک | آمریکا ۱۹۴۳ - ساعت ۱:۰۰

🔹 ایموس و اندرو | آمریکا ۱۹۹۳ - ساعت ۳:۰۰

🔹 شرلوک ، آخرین سوگند او | انگلیس ۲۰۱۴ - ساعت ۴:۳۰

🔹‌ آسمان زرد | آمریکا ۱۹۴۸ - ساعت ۶:۰۰

🔹 ایموس و اندرو | آمریکا ۱۹۹۳ - ساعت ۸:۰۰

🔹 درست مثل بهشت | آمریکا ۲۰۰۵ - ساعت ۹:۳۰

🔹 شرلوک ، آخرین سوگند او | انگلیس ۲۰۱۴ - ساعت ۱۱:۰۰

🔹 کاغذ پر ماجرا | ایران ۱۳۹۲ - ساعت ۱۳:۰۰

🔹 مارک تواین در جستجوی طلا | آمریکا ۲۰۰۲ - ساعت ۱۵:۰۰

🔹 درست مثل بهشت | آمریکا ۲۰۰۵ - ساعت ۱۷:۰۰

🔹 جومانجی | آمریکا ۱۹۹۵ - ساعت ۱۹:۰۰

🔹 شک معقول | آلمان و کانادا ۲۰۱۴ - ساعت ۲۱:۰۰

🔹 ۹۹ خانه | آمریکا ۲۰۱۴ - ساعت ۲۳:۰۰