1 ​ 2 فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 18 مهر 99

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 18 مهر 99

فیلم های 99/7/18,

لیست پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 18 مهر 99  منتشر شد   🔹 شبکه_یک :مهمان داریم | ساعت ۱۶ 🔹 شبکه_دو :وعده دیدار | ساعت ۰۰:۲۰ بامدادقناری | ساعت ۸مانده از آسمان | ساعت ۱۷ 🔹 شبکه_سه :لونه شغال | ساعت ۱۰زمین لرزه | ساعت ۱۴:۳۰خروج | ساعت ۱۹ 🔹 شبکه_چهار :نبرد الجزایر | ساعت ۲۰:۴۵ 🔹 شبکه_پنج :دوست من برنارد | ساعت ۹روح بزرگ | ساعت ۱۳:۳۰ 🔹 شبکه_شما :پاییز در ایوان خانه نشسته است | ساعت ۱۳:۳۰ 🔹 شبکه_کودک :ماشین‌ها ۱ | ساعت ۱۴ 🔹 شبکه_امید :پی ۲۲ | ساعت ۱۷:۴۵ 🔹 شبکه‌_افقیک حقیقت…

تبلیغات بنری
لیست پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 18 مهر 99  منتشر شد   🔹 شبکه_یک :مهمان داریم | ساعت ۱۶ 🔹 شبکه_دو :وعده دیدار | ساعت ۰۰:۲۰ بامدادقناری | ساعت ۸مانده از آسمان | ساعت ۱۷ 🔹 شبکه_سه :لونه شغال | ساعت ۱۰زمین لرزه | ساعت ۱۴:۳۰خروج | ساعت ۱۹ 🔹 شبکه_چهار :نبرد الجزایر | ساعت ۲۰:۴۵ 🔹 شبکه_پنج :دوست من برنارد | ساعت ۹روح بزرگ | ساعت ۱۳:۳۰ 🔹 شبکه_شما :پاییز در ایوان خانه نشسته است | ساعت ۱۳:۳۰ 🔹 شبکه_کودک :ماشین‌ها ۱ | ساعت ۱۴ 🔹 شبکه_امید :پی ۲۲ | ساعت ۱۷:۴۵ 🔹 شبکه‌_افقیک حقیقت…
فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 18 مهر 99

لیست پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 18 مهر 99  منتشر شد

 

🔹 شبکه_یک :
مهمان داریم | ساعت ۱۶


🔹 شبکه_دو :
وعده دیدار | ساعت ۰۰:۲۰ بامداد
قناری | ساعت ۸
مانده از آسمان | ساعت ۱۷


🔹 شبکه_سه :
لونه شغال | ساعت ۱۰
زمین لرزه | ساعت ۱۴:۳۰
خروج | ساعت ۱۹


🔹 شبکه_چهار :
نبرد الجزایر | ساعت ۲۰:۴۵


🔹 شبکه_پنج :
دوست من برنارد | ساعت ۹
روح بزرگ | ساعت ۱۳:۳۰


🔹 شبکه_شما :
پاییز در ایوان خانه نشسته است | ساعت ۱۳:۳۰


🔹 شبکه_کودک :
ماشین‌ها ۱ | ساعت ۱۴


🔹 شبکه_امید :
پی ۲۲ | ساعت ۱۷:۴۵


🔹 شبکه‌_افق
یک حقیقت تلخ | ساعت ۱۰
عصر روز دهم | ‌ساعت ۱۸:۳۰

برچسب ها : ,