1 ​ 2 فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکه های سیما در روز جمعه 4 مهر 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکه های سیما در روز جمعه 4 مهر 99

فیلم های سینمایی 99/07/04,

فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 4 مهر 99 🔹 شبکه_یک :مجنون بی لیلی | ساعت ۱۶سجاده آتش | ساعت ۲۳:۱۵🔹 شبکه_دو :سرو زیر آب | ساعت ۱ بامدادجعبه موسیقی | ساعت ۸پدران و دختران | ساعت ۲۳:۳۰🔹 شبکه_سه :هیوا | ساعت ۱۰اینجا خانه من است | ساعت ۱۴:۳۰🔹 شبکه_چهار :دیوانه ای از قفس پرید | ساعت ۲۰:۴۵🔹 شبکه_پنج :افسانه قعر آب | ساعت ۹غرور جنگجو | ساعت ۱۳:۳۰🔹 شبکه_شما :اشنوگل | ساعت ۱۳:۳۰🔹 شبکه_کودک :انیمیشن سینمایی رقص قاصدک‌ ها | ساعت ۱۴🔹 شبکه_امید :تویی که نمی شناختمت | ساعت ۱۷:۴۵🔹 شبکه‌_افقآزادی خواه…

تبلیغات بنری
فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 4 مهر 99 🔹 شبکه_یک :مجنون بی لیلی | ساعت ۱۶سجاده آتش | ساعت ۲۳:۱۵🔹 شبکه_دو :سرو زیر آب | ساعت ۱ بامدادجعبه موسیقی | ساعت ۸پدران و دختران | ساعت ۲۳:۳۰🔹 شبکه_سه :هیوا | ساعت ۱۰اینجا خانه من است | ساعت ۱۴:۳۰🔹 شبکه_چهار :دیوانه ای از قفس پرید | ساعت ۲۰:۴۵🔹 شبکه_پنج :افسانه قعر آب | ساعت ۹غرور جنگجو | ساعت ۱۳:۳۰🔹 شبکه_شما :اشنوگل | ساعت ۱۳:۳۰🔹 شبکه_کودک :انیمیشن سینمایی رقص قاصدک‌ ها | ساعت ۱۴🔹 شبکه_امید :تویی که نمی شناختمت | ساعت ۱۷:۴۵🔹 شبکه‌_افقآزادی خواه…
فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکه های سیما در روز جمعه 4 مهر 99

فیلم های سینمایی و تلویزیونی جمعه 4 مهر 99


🔹 شبکه_یک :
مجنون بی لیلی | ساعت ۱۶
سجاده آتش | ساعت ۲۳:۱۵

🔹 شبکه_دو :
سرو زیر آب | ساعت ۱ بامداد
جعبه موسیقی | ساعت ۸
پدران و دختران | ساعت ۲۳:۳۰

🔹 شبکه_سه :
هیوا | ساعت ۱۰
اینجا خانه من است | ساعت ۱۴:۳۰

🔹 شبکه_چهار :
دیوانه ای از قفس پرید | ساعت ۲۰:۴۵

🔹 شبکه_پنج :
افسانه قعر آب | ساعت ۹
غرور جنگجو | ساعت ۱۳:۳۰

🔹 شبکه_شما :
اشنوگل | ساعت ۱۳:۳۰

🔹 شبکه_کودک :
انیمیشن سینمایی رقص قاصدک‌ ها | ساعت ۱۴

🔹 شبکه_امید :
تویی که نمی شناختمت | ساعت ۱۷:۴۵

🔹 شبکه‌_افق
آزادی خواه | ساعت ۱۰
الماس بنفش | ‌ساعت ۱۸:۳۰