1 ​ 2 فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکه های سیما پنجشنبه 13 شهریور 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکه های سیما پنجشنبه 13 شهریور 99

فیلم های 99/06/13,

ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکه های سیما پنجشنبه 13 شهریور 99  را میخوانید   🔹 #شبکه_یک :پرواز در شب | ساعت ۲۳🔹 #شبکه_دو :خاتم شیراز | ساعت ۸🔹 #شبکه_سه :آنلاین | ‌ساعت ۱۰سرزمین مادری | ساعت ۱۶بادی که در مرغزار پیچید | ساعت ۲۴🔹 #شبکه_چهار :پروفسور و مرد دیوانه | ساعت ۱۰:۳۰جابز | ساعت ۲۰:۴۵🔹 #شبکه_پنج :بخشایش | ساعت ۱ بامدادبازگشت به دریا | ساعت ۱۳:۳۰🔹 #شبکه_شما :نبض نگاه | ساعت ۲۴🔹 #شبکه_کودک :انیمیشن آستریکس و نبرد بزرگ | ساعت ۱۴🔹 #شبکه_امید :آن‌ سوی پرچین | ساعت ۹هوگو…

تبلیغات بنری
ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکه های سیما پنجشنبه 13 شهریور 99  را میخوانید   🔹 #شبکه_یک :پرواز در شب | ساعت ۲۳🔹 #شبکه_دو :خاتم شیراز | ساعت ۸🔹 #شبکه_سه :آنلاین | ‌ساعت ۱۰سرزمین مادری | ساعت ۱۶بادی که در مرغزار پیچید | ساعت ۲۴🔹 #شبکه_چهار :پروفسور و مرد دیوانه | ساعت ۱۰:۳۰جابز | ساعت ۲۰:۴۵🔹 #شبکه_پنج :بخشایش | ساعت ۱ بامدادبازگشت به دریا | ساعت ۱۳:۳۰🔹 #شبکه_شما :نبض نگاه | ساعت ۲۴🔹 #شبکه_کودک :انیمیشن آستریکس و نبرد بزرگ | ساعت ۱۴🔹 #شبکه_امید :آن‌ سوی پرچین | ساعت ۹هوگو…
فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکه های سیما پنجشنبه 13 شهریور 99

ساعت پخش فیلم های سینمایی و تلویزیونی شبکه های سیما پنجشنبه 13 شهریور 99  را میخوانید

 

🔹 #شبکه_یک :
پرواز در شب | ساعت ۲۳

🔹 #شبکه_دو :
خاتم شیراز | ساعت ۸

🔹 #شبکه_سه :
آنلاین | ‌ساعت ۱۰
سرزمین مادری | ساعت ۱۶
بادی که در مرغزار پیچید | ساعت ۲۴

🔹 #شبکه_چهار :
پروفسور و مرد دیوانه | ساعت ۱۰:۳۰
جابز | ساعت ۲۰:۴۵

🔹 #شبکه_پنج :
بخشایش | ساعت ۱ بامداد
بازگشت به دریا | ساعت ۱۳:۳۰

🔹 #شبکه_شما :
نبض نگاه | ساعت ۲۴

🔹 #شبکه_کودک :
انیمیشن آستریکس و نبرد بزرگ | ساعت ۱۴

🔹 #شبکه_امید :
آن‌ سوی پرچین | ساعت ۹
هوگو | ساعت ۱۷:۴۵

🔹 #شبکه‌_آیفیلم
آزادی مشروط | ساعت ۲۳

برچسب ها : ,