1 ​ 2 فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 27 شهریور 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 27 شهریور 99

فیلم های سینمایی 99/06/27,

اسامی فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 27 شهریور 99 و ساعت پخش آنها در شبکه های سیما در تاریخ 99/06/27 را ببینید     🎞 فیلم های سینمایی و تلویزیونی 🗓 پنجشنبه ۲۷ شهریور 🔹 شبکه_یک :بلمی به سوی ساحل | ساعت ۲۳:۱۵🔹 شبکه_دو :انیمیشن تپه عقاب ها | ساعت ۸🔹 شبکه_سه :طلا و مس | ‌ساعت ۱۰فراتر از فریب | ساعت ۱۶خشم | ساعت ۲۴🔹 شبکه_چهار :امپراطور پاریس | ساعت ۲۰:۴۵🔹 شبکه_پنج :تا آخر دنیا | ساعت ۱ بامدادافسانه قعر آب | ساعت ۱۳:۳۰🔹 شبکه_شما :آلما | ساعت ۲۴🔹 شبکه_کودک :بیلینکی بیل | ساعت ۱۴🔹 شبکه_امید…

تبلیغات بنری
اسامی فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 27 شهریور 99 و ساعت پخش آنها در شبکه های سیما در تاریخ 99/06/27 را ببینید     🎞 فیلم های سینمایی و تلویزیونی 🗓 پنجشنبه ۲۷ شهریور 🔹 شبکه_یک :بلمی به سوی ساحل | ساعت ۲۳:۱۵🔹 شبکه_دو :انیمیشن تپه عقاب ها | ساعت ۸🔹 شبکه_سه :طلا و مس | ‌ساعت ۱۰فراتر از فریب | ساعت ۱۶خشم | ساعت ۲۴🔹 شبکه_چهار :امپراطور پاریس | ساعت ۲۰:۴۵🔹 شبکه_پنج :تا آخر دنیا | ساعت ۱ بامدادافسانه قعر آب | ساعت ۱۳:۳۰🔹 شبکه_شما :آلما | ساعت ۲۴🔹 شبکه_کودک :بیلینکی بیل | ساعت ۱۴🔹 شبکه_امید…
فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 27 شهریور 99

اسامی فیلم های سینمایی و تلویزیونی پنجشنبه 27 شهریور 99 و ساعت پخش آنها در شبکه های سیما در تاریخ 99/06/27 را ببینید

 

 

🎞 فیلم های سینمایی و تلویزیونی

🗓 پنجشنبه ۲۷ شهریور


🔹 شبکه_یک :
بلمی به سوی ساحل | ساعت ۲۳:۱۵

🔹 شبکه_دو :
انیمیشن تپه عقاب ها | ساعت ۸

🔹 شبکه_سه :
طلا و مس | ‌ساعت ۱۰
فراتر از فریب | ساعت ۱۶
خشم | ساعت ۲۴

🔹 شبکه_چهار :
امپراطور پاریس | ساعت ۲۰:۴۵

🔹 شبکه_پنج :
تا آخر دنیا | ساعت ۱ بامداد
افسانه قعر آب | ساعت ۱۳:۳۰

🔹 شبکه_شما :
آلما | ساعت ۲۴

🔹 شبکه_کودک :
بیلینکی بیل | ساعت ۱۴

🔹 شبکه_امید :
آجیل فروشی | ساعت ۹
بچه‌های ابدی | ساعت ۱۷:۴۵

🔹 شبکه‌_آیفیلم
اروند | ساعت ۲۳