1 ​ 2 فیلم و عکس برخورد شدید الاغ وحشی با خودرو در جاده لیکک به اهواز

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم و عکس برخورد شدید الاغ وحشی با خودرو در جاده لیکک به اهواز

تصادف الاغ با خودرو,

ویدئوی دلخراش / تصاویر برخورد الاغ وحشی با خودرو در جاده لیکک به اهواز و تلاش الاغی دیگر برای کمک به همنوعش

تبلیغات بنری
ویدئوی دلخراش / تصاویر برخورد الاغ وحشی با خودرو در جاده لیکک به اهواز و تلاش الاغی دیگر برای کمک به همنوعش
فیلم و عکس برخورد شدید الاغ وحشی با خودرو در جاده لیکک به اهواز

ویدئوی دلخراش / تصاویر برخورد الاغ وحشی با خودرو در جاده لیکک به اهواز و تلاش الاغی دیگر برای کمک به همنوعش