1 ​ 2 فیلم زیر گرفتن عزاداران حسینی توسط پژو در روستای شوراب صغیر شهرستان سامان

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم زیر گرفتن عزاداران حسینی توسط پژو در روستای شوراب صغیر شهرستان سامان

فیلمی از برخورد هولناک خودروی پژو با عزاداران حسینی در فضای مجازی منتشر شده است. به تازگی فیلمی در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد که نشان می دهد یک خودروی پژو پارس عزادارن حسینی را که مشغول عزاداری هستند زیر می گیرد.

تبلیغات بنری
فیلمی از برخورد هولناک خودروی پژو با عزاداران حسینی در فضای مجازی منتشر شده است. به تازگی فیلمی در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد که نشان می دهد یک خودروی پژو پارس عزادارن حسینی را که مشغول عزاداری هستند زیر می گیرد.
فیلم زیر گرفتن عزاداران حسینی توسط پژو در روستای شوراب صغیر شهرستان سامان

فیلمی از برخورد هولناک خودروی پژو با عزاداران حسینی در فضای مجازی منتشر شده است.

به تازگی فیلمی در شبکه های اجتماعی دست به دست می چرخد که نشان می دهد یک خودروی پژو پارس عزادارن حسینی را که مشغول عزاداری هستند زیر می گیرد.