1 ​ 2 فیلم کامل سوپر فن سنجاب پرنده محمدعلی گرایی در المپیک توکیو 2020

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم کامل سوپر فن سنجاب پرنده محمدعلی گرایی در المپیک توکیو 2020

محمدعلی گرایی,فن سنجابی محمدعلی گرایی در المپیک توکیو 2020,سنجاب پرنده محمدعلی گرایی,

فیلم کامل سوپر فن سنجاب پرنده محمدعلی گرایی در المپیک توکیو 2020 محمد علی گرایی کشتی گیر ایرانی حاضر در المپیک توکیو 2020 فنی بسیار متفاوت را اجرا کرد که موجب تعجب حاضران در سالن و تماشاگران تلویزیونی شد. گرایی با پریدن به سر حریف، وی را از کمر به پُل برد. فیلم لحظه اجرای فن سنجاب پرنده محمدعلی گرایی را تماشا کنید

تبلیغات بنری
فیلم کامل سوپر فن سنجاب پرنده محمدعلی گرایی در المپیک توکیو 2020 محمد علی گرایی کشتی گیر ایرانی حاضر در المپیک توکیو 2020 فنی بسیار متفاوت را اجرا کرد که موجب تعجب حاضران در سالن و تماشاگران تلویزیونی شد. گرایی با پریدن به سر حریف، وی را از کمر به پُل برد. فیلم لحظه اجرای فن سنجاب پرنده محمدعلی گرایی را تماشا کنید
فیلم کامل سوپر فن سنجاب پرنده محمدعلی گرایی در المپیک توکیو 2020

فیلم کامل سوپر فن سنجاب پرنده محمدعلی گرایی در المپیک توکیو 2020


محمد علی گرایی کشتی گیر ایرانی حاضر در المپیک توکیو 2020 فنی بسیار متفاوت را اجرا کرد که موجب تعجب حاضران در سالن و تماشاگران تلویزیونی شد.


گرایی با پریدن به سر حریف، وی را از کمر به پُل برد.


فیلم لحظه اجرای فن سنجاب پرنده محمدعلی گرایی را تماشا کنید