1 ​ 2 فیلم کامل / لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده با حرکت غیرورزشی حریف عربستانی المپیک ۲۰۲۰

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم کامل / لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده با حرکت غیرورزشی حریف عربستانی المپیک ۲۰۲۰

فیلم لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده,قهرمانی سجاد گنج زاده المپیک 2020 توکیو,

فیلم کامل / لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده با حرکت غیرورزشی حریف عربستانی المپیک ۲۰۲۰ سجاد گنج زاده با حرکت غیرورزشی کاراته کار عربستانی به فک او در سری مسابقات کاراته المپیک ۲۰۲۰ توکیو دچار مصدومیت و بیهوشی شد و با براندکار از تاتامی خارج شد و حالا هوشیار شد و حال او خوب است. در ادامه فیلم کامل حرکت غیرورزشی و لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده و کسب طلای المپیک ۲۰۲۰ توکیو را ببنید فیلم لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده مقابل حریف عربستانی المپیک ۲۰۲۰ توکیو سجاد گنج‌زاده در دیدار نهایی مقابل طارق حمدی کاراته کار…

تبلیغات بنری
فیلم کامل / لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده با حرکت غیرورزشی حریف عربستانی المپیک ۲۰۲۰ سجاد گنج زاده با حرکت غیرورزشی کاراته کار عربستانی به فک او در سری مسابقات کاراته المپیک ۲۰۲۰ توکیو دچار مصدومیت و بیهوشی شد و با براندکار از تاتامی خارج شد و حالا هوشیار شد و حال او خوب است. در ادامه فیلم کامل حرکت غیرورزشی و لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده و کسب طلای المپیک ۲۰۲۰ توکیو را ببنید فیلم لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده مقابل حریف عربستانی المپیک ۲۰۲۰ توکیو سجاد گنج‌زاده در دیدار نهایی مقابل طارق حمدی کاراته کار…
فیلم کامل / لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده با حرکت غیرورزشی حریف عربستانی المپیک ۲۰۲۰

فیلم کامل / لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده با حرکت غیرورزشی حریف عربستانی المپیک ۲۰۲۰

سجاد گنج زاده با حرکت غیرورزشی کاراته کار عربستانی به فک او در سری مسابقات کاراته المپیک ۲۰۲۰ توکیو دچار مصدومیت و بیهوشی شد و با براندکار از تاتامی خارج شد و حالا هوشیار شد و حال او خوب است. در ادامه فیلم کامل حرکت غیرورزشی و لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده و کسب طلای المپیک ۲۰۲۰ توکیو را ببنید

فیلم لحظه بیهوشی سجاد گنج زاده مقابل حریف عربستانی المپیک ۲۰۲۰ توکیو

سجاد گنج‌زاده در دیدار نهایی مقابل طارق حمدی کاراته کار عربستانی درحالی به پیروزی رسید که کاراته کا عربستانی به دلیل ضربه غیر ورزشی به فک و صورت او باعث مصدومیت و بی هوش شدن سجاد گنج زاده شد و داوران گنج زاده را برنده این مبارزه کردند و ورزشکار عربستانی هانسوکو شد و گنج زاده طلایی شد.

فیلم حرکت غیرورزشی و لحظه بیهوش شدن سجاد گنج زاده را ببینید: