1 ​ 2 فیلم / مراسم ذبح و قربانی کردن شتر در اصفهان در سایه کرونا

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

فیلم / مراسم ذبح و قربانی کردن شتر در اصفهان در سایه کرونا

سر بریدن شتر,ذبح شتر,قربانی کردن شتر,مراسم ذبح شتر محرم,

فیلم مراسم ذبح و قربانی کردن شتر در اصفهان در در چهارراه رودکی اصفهان  تجمع صدها نفر بدون ماسک برای تماشای قربانی کردن شتر (سربریدن شتر)  صحنه ی وحشتناک زمین زدن و سر بریدن یک جاندار عظیم الجثه و مقاومت مظلومانه ی آن و سرانجام پاشیدن خون به اطراف و جاری شدن آن برای یک کودک چه جذابیتی دارد که کودکان را بالای سر برده اید تا هرجور شده حتما ببینند و جا نمانند؟ آیا از آسیب ماندگاری که دیدن این صحنه ی دلخراش به روان کودک میزند آگاهی دارید؟ آیا نمیترسید چشمان غرق در خون شتر که با سر بریده و جدا…

تبلیغات بنری
فیلم مراسم ذبح و قربانی کردن شتر در اصفهان در در چهارراه رودکی اصفهان  تجمع صدها نفر بدون ماسک برای تماشای قربانی کردن شتر (سربریدن شتر)  صحنه ی وحشتناک زمین زدن و سر بریدن یک جاندار عظیم الجثه و مقاومت مظلومانه ی آن و سرانجام پاشیدن خون به اطراف و جاری شدن آن برای یک کودک چه جذابیتی دارد که کودکان را بالای سر برده اید تا هرجور شده حتما ببینند و جا نمانند؟ آیا از آسیب ماندگاری که دیدن این صحنه ی دلخراش به روان کودک میزند آگاهی دارید؟ آیا نمیترسید چشمان غرق در خون شتر که با سر بریده و جدا…
فیلم / مراسم ذبح و قربانی کردن شتر در اصفهان در سایه کرونا

فیلم مراسم ذبح و قربانی کردن شتر در اصفهان در در چهارراه رودکی اصفهان 

تجمع صدها نفر بدون ماسک برای تماشای قربانی کردن شتر (سربریدن شتر) 

صحنه ی وحشتناک زمین زدن و سر بریدن یک جاندار عظیم الجثه و مقاومت مظلومانه ی آن و سرانجام پاشیدن خون به اطراف و جاری شدن آن برای یک کودک چه جذابیتی دارد که کودکان را بالای سر برده اید تا هرجور شده حتما ببینند و جا نمانند؟

آیا از آسیب ماندگاری که دیدن این صحنه ی دلخراش به روان کودک میزند آگاهی دارید؟

آیا نمیترسید چشمان غرق در خون شتر که با سر بریده و جدا شده به کودکتان نگاه میکند تا مدتها کابوس خواب و بیداری او شود؟

چرا کودکتان باید در این سن از نزدیک سلاح سرد خونین و براق ببیند؟

کودکان را با چه جراتی بدون ماسک به چنین تجمع هولناکی آورده اید؟

تجمع چند هزار نفری مردم در چهار راه رودکی اصفهان برای تماشای قربانی کردن شتر در سیاهترین روزهای ایران !!

محرم 1400