1 ​ 2 رامبد جوان : قصد ترک ایران را ندارم / خندوانه را به راحتی نمی‌توان کنار گذاشت

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

رامبد جوان : قصد ترک ایران را ندارم / خندوانه را به راحتی نمی‌توان کنار گذاشت

رامبدجوان:قصد ترک ایران را ندارم/خندوانه را به راحتی نمی‌توان کنار گذاشت   رامبد جوان در گفتگو با برنامه اینترنتی “باغ رمضان” با ارائه توضیحاتی در خصوص موضوعات مختلف از جمله سرنوشت برنامه «خندوانه» و حواشی سفرش به خارج از کشور، تأکید کرد تصمیمی برای ترک ایران ندارد.

تبلیغات بنری
رامبدجوان:قصد ترک ایران را ندارم/خندوانه را به راحتی نمی‌توان کنار گذاشت   رامبد جوان در گفتگو با برنامه اینترنتی “باغ رمضان” با ارائه توضیحاتی در خصوص موضوعات مختلف از جمله سرنوشت برنامه «خندوانه» و حواشی سفرش به خارج از کشور، تأکید کرد تصمیمی برای ترک ایران ندارد.
رامبد جوان : قصد ترک ایران را ندارم / خندوانه را به راحتی نمی‌توان کنار گذاشت

رامبدجوان:قصد ترک ایران را ندارم/خندوانه را به راحتی نمی‌توان کنار گذاشت

 

رامبد جوان در گفتگو با برنامه اینترنتی “باغ رمضان” با ارائه توضیحاتی در خصوص موضوعات مختلف از جمله سرنوشت برنامه «خندوانه» و حواشی سفرش به خارج از کشور، تأکید کرد تصمیمی برای ترک ایران ندارد.