1 ​ 2 قیمت آپارتمان نوساز در مناطق مختلف تهران (مهر 99)

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

قیمت آپارتمان نوساز در مناطق مختلف تهران (مهر 99)

قیمت آپارتمان نوساز در تهران چند است,قیمت هر متر آپارتمان نوساز سال 99,

بررسی فایل‌های فروش رفته در سامانه اطلاعات مسکن نشان می دهد، در آخرین ماه تابستان هزار و 130 فایل نوساز به فروش رفته است     بررسی جزییات فایل های فروش رفته نشان می دهد که آپارتمان هایی به فروش رفته اند که قیمت نزدیک به میانگین منطقه داشته اند. سهم شرق و مناطق مرکزی از فروش نوسازها بیشتر از سایر مناطق است . اما همچنان نوسازهای کوچک مقیاس محبوب‌تر هستند .   در میان آپارتمان های نوساز فروش رفته آپارتمانی 53 متری در سلسبیل شمالی زیر یک میلیارد تومان و به قیمت 780 میلیون تومان…

تبلیغات بنری
بررسی فایل‌های فروش رفته در سامانه اطلاعات مسکن نشان می دهد، در آخرین ماه تابستان هزار و 130 فایل نوساز به فروش رفته است     بررسی جزییات فایل های فروش رفته نشان می دهد که آپارتمان هایی به فروش رفته اند که قیمت نزدیک به میانگین منطقه داشته اند. سهم شرق و مناطق مرکزی از فروش نوسازها بیشتر از سایر مناطق است . اما همچنان نوسازهای کوچک مقیاس محبوب‌تر هستند .   در میان آپارتمان های نوساز فروش رفته آپارتمانی 53 متری در سلسبیل شمالی زیر یک میلیارد تومان و به قیمت 780 میلیون تومان…
قیمت آپارتمان نوساز در مناطق مختلف تهران (مهر 99)

بررسی فایل‌های فروش رفته در سامانه اطلاعات مسکن نشان می دهد، در آخرین ماه تابستان هزار و 130 فایل نوساز به فروش رفته است

 

 

بررسی جزییات فایل های فروش رفته نشان می دهد که آپارتمان هایی به فروش رفته اند که قیمت نزدیک به میانگین منطقه داشته اند. سهم شرق و مناطق مرکزی از فروش نوسازها بیشتر از سایر مناطق است . اما همچنان نوسازهای کوچک مقیاس محبوب‌تر هستند .

 

در میان آپارتمان های نوساز فروش رفته آپارتمانی 53 متری در سلسبیل شمالی زیر یک میلیارد تومان و به قیمت 780 میلیون تومان به فروش رفته است .

 

همچنین آپارتمانی 256 متری نوساز در محله سهرودی نیز به قیمت 11 میلیارد و 350 میلیون تومان به فروش رفت .

 قیمت آپارتمان