1 ​ 2 قیمت برنج طارمی هاشمی | قیمت یک کیلو برنج چند شهریور 1400

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

قیمت برنج طارمی هاشمی | قیمت یک کیلو برنج چند شهریور 1400

قیمت برنج شهریور 1400,قیمت برنج ایرانی هاشمی و فجر شهریور 1400,قیمت برنج هندی شهریور 1400,قیمت برنج پاکستان شهریور 1400,

قیمت برنج طارمی هاشمی | قیمت یک کیلو برنج چند شهریور 1400  قیمت 45 هزارتومانی برنج حباب است و بهترین نوع این محصول در مازندران 34 هزار تومان به‌صورت خالص و بوجاری به فروش می‌رسد. ، قیمت برنج ایرانی هر کیلوگرم بر اساس مشاهدات میدانی در تهران با افزایشی رکوردگونه 38 تا 45 هزار تومان و قیمت برنج هندی نیز 22 تا 30 هزار تومان به فروش می‌رسد که بر این اساس این کالای اساسی درحال تبدیل شدن به کالای لوکس برای بسیاری از خانوارها است و به‌تدریج از سبد خرید آنها…

تبلیغات بنری
قیمت برنج طارمی هاشمی | قیمت یک کیلو برنج چند شهریور 1400  قیمت 45 هزارتومانی برنج حباب است و بهترین نوع این محصول در مازندران 34 هزار تومان به‌صورت خالص و بوجاری به فروش می‌رسد. ، قیمت برنج ایرانی هر کیلوگرم بر اساس مشاهدات میدانی در تهران با افزایشی رکوردگونه 38 تا 45 هزار تومان و قیمت برنج هندی نیز 22 تا 30 هزار تومان به فروش می‌رسد که بر این اساس این کالای اساسی درحال تبدیل شدن به کالای لوکس برای بسیاری از خانوارها است و به‌تدریج از سبد خرید آنها…
قیمت برنج طارمی هاشمی | قیمت یک کیلو برنج چند شهریور 1400

قیمت برنج طارمی هاشمی | قیمت یک کیلو برنج چند شهریور 1400 

قیمت 45 هزارتومانی برنج حباب است و بهترین نوع این محصول در مازندران 34 هزار تومان به‌صورت خالص و بوجاری به فروش می‌رسد.

، قیمت برنج ایرانی هر کیلوگرم بر اساس مشاهدات میدانی در تهران با افزایشی رکوردگونه 38 تا 45 هزار تومان و قیمت برنج هندی نیز 22 تا 30 هزار تومان به فروش می‌رسد که بر این اساس این کالای اساسی درحال تبدیل شدن به کالای لوکس برای بسیاری از خانوارها است و به‌تدریج از سبد خرید آنها خارج می‌شود

برنج طارم ‌معطر ‌فریدونکنار 45 هزار تومان 

 

برنج عنبر بو 30 هزار تومان 

 

برنج عنبر بو زعفرانی جنوب 30 هزار تومان 

 

برنج فجر درجه یک 45 هزار تومان 

 

سرلاشه هاشمی 30 هزار تومان 

 

برنج نیم دانه طارم هاشمی 33.600 هزار تومان 

 

برنج هاشمی دستچین گیلان 44 هزار تومان 

 

برنج دمسیاه اعلاء 47 هزار تومان 

 

برنج هاشمی اعلاء 44 هزار تومان 

 

برنج سرلاشه صدری (فجر) 34 هزار تومان 

 

برنج طارم محلی ( ارگانیک ) 44 هزار تومان