1 ​ 2 قیمت جدید خودروهای ایرانی بعد از کاهش 6 تا 13 میلیون تومانی در بازار

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

قیمت جدید خودروهای ایرانی بعد از کاهش 6 تا 13 میلیون تومانی در بازار

قیمت خودروهای داخلی در بازار ۶ تا ۱۳ میلیون تومان کاهش یافت. البته معاملات قابل توجهی در این بازار صورت نمی گیرد و فروشندگان و خریداران همچنان منتظر مشخص شدن تکلیف بازار هستند.  

تبلیغات بنری
قیمت خودروهای داخلی در بازار ۶ تا ۱۳ میلیون تومان کاهش یافت. البته معاملات قابل توجهی در این بازار صورت نمی گیرد و فروشندگان و خریداران همچنان منتظر مشخص شدن تکلیف بازار هستند.  
قیمت جدید خودروهای ایرانی بعد از کاهش 6 تا 13 میلیون تومانی در بازار

قیمت خودروهای داخلی در بازار ۶ تا ۱۳ میلیون تومان کاهش یافت.

البته معاملات قابل توجهی در این بازار صورت نمی گیرد و فروشندگان و خریداران همچنان منتظر مشخص شدن تکلیف بازار هستند.