تبلیغات بنری
 قیمت جدید محصولات چری از سوی مدیران خودرو اعلام شد. شرکت مدیران خودرو در اردیبهشت ماه، قیمت جدید محصولات مختلف "چری" را اعلام کرد و لازم است که مشتریان با قیمت جدید نسبت به ثبت نام خودروی مد نظر خود اقدام کنند  
 قیمت جدید 99 محصولات چری از سوی مدیران خودرو اعلام شد

 قیمت جدید محصولات چری از سوی مدیران خودرو اعلام شد. شرکت مدیران خودرو در اردیبهشت ماه، قیمت جدید محصولات مختلف "چری" را اعلام کرد و لازم است که مشتریان با قیمت جدید نسبت به ثبت نام خودروی مد نظر خود اقدام کنند

 

 قیمت جدید 99 محصولات چری از سوی مدیران خودرو اعلام شد