1 ​ 2 قیمت نفت 99/06/14 ‌| قیمت جهانی نفت امروز جمعه 14 شهریور 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

قیمت نفت 99/06/14 ‌| قیمت جهانی نفت امروز جمعه 14 شهریور 99

نفت,قیمت نفت,نرخ جهانی نفت 14 شهریور 99,

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه نوامبر امروز با ۴۱ سنت معادل ۰.۹۳ درصد کاهش به ۴۳ دلار و ۶۶ سنت رسید   قیمت جهانی نفت / در حالی که تقاضای ضعیف و عرضه مازاد نفت موجب شده تا اثر افزایشی ناشی از تضعیف دلار خنثی شود، قیمت نفت امروز شاهد کاهش یک درصدی بود و در مسیر ثبت بیشترین کاهش هفتگی از ماه ژوئن قرار گرفت.

تبلیغات بنری
قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه نوامبر امروز با ۴۱ سنت معادل ۰.۹۳ درصد کاهش به ۴۳ دلار و ۶۶ سنت رسید   قیمت جهانی نفت / در حالی که تقاضای ضعیف و عرضه مازاد نفت موجب شده تا اثر افزایشی ناشی از تضعیف دلار خنثی شود، قیمت نفت امروز شاهد کاهش یک درصدی بود و در مسیر ثبت بیشترین کاهش هفتگی از ماه ژوئن قرار گرفت.
قیمت نفت 99/06/14 ‌| قیمت جهانی نفت امروز جمعه 14 شهریور 99

قیمت هر بشکه نفت برنت دریای شمال برای تحویل در ماه نوامبر امروز با ۴۱ سنت معادل ۰.۹۳ درصد کاهش به ۴۳ دلار و ۶۶ سنت رسید

 

قیمت جهانی نفت / در حالی که تقاضای ضعیف و عرضه مازاد نفت موجب شده تا اثر افزایشی ناشی از تضعیف دلار خنثی شود، قیمت نفت امروز شاهد کاهش یک درصدی بود و در مسیر ثبت بیشترین کاهش هفتگی از ماه ژوئن قرار گرفت.