تبلیغات بنری
بازار خودرو دچار نوسانات شدید قیمت میباشد. فاصله شدیدی بین قیمت خودروها در بازار و کارخانه وجود دارد. قیمت سربه فلک کشیده پراید باعث شد صمت دستور پیگیری قیمت خودرو را بدهد. در ادامه قیمت امروز خودروها در روز دوشنبه 10 شهریور را خواهید خواند.   جدول قیمت خودروهای تولید و مونتاژ داخلی در روز دوشنبه 10 شهریور99          
قیمت خودرو در روز دوشنبه 10 شهریور 99 + قیمت امروز پراید

بازار خودرو دچار نوسانات شدید قیمت میباشد. فاصله شدیدی بین قیمت خودروها در بازار و کارخانه وجود دارد. قیمت سربه فلک کشیده پراید باعث شد صمت دستور پیگیری قیمت خودرو را بدهد. در ادامه قیمت امروز خودروها در روز دوشنبه 10 شهریور را خواهید خواند.

 

جدول قیمت خودروهای تولید و مونتاژ داخلی در روز دوشنبه 10 شهریور99

 

 

 

قیمت خودرو در روز دوشنبه 10 شهریور 99

 

قیمت خودرو در روز دوشنبه 10 شهریور 99