1 ​ 2 قیمت خودرو سایپا در بازار امروز جمعه 18 مهر ماه 99

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

قیمت خودرو سایپا در بازار امروز جمعه 18 مهر ماه 99

قیمت خودرو,قیمت خودروهای سایپا,جمعه 18 مهر 99,

جدول قیمت خودرو سایپا در بازار امروز جمعه 18 مهر ماه 99 را مشاهده میکنید   🔹 پراید ۱۱۱➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۳۱➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۳۲➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۵۱➖ کارخانه: ۶۵,۴۰۰,۰۰۰➖ بازار:  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۵۱ پلاس➖ کارخانه: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰➖ بازار:  ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا صندوق دار🔹 فول➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا صندوق دار🔹 دوگانه سوز➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا صندوق دار پلاس➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا…

تبلیغات بنری
جدول قیمت خودرو سایپا در بازار امروز جمعه 18 مهر ماه 99 را مشاهده میکنید   🔹 پراید ۱۱۱➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۳۱➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۳۲➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۵۱➖ کارخانه: ۶۵,۴۰۰,۰۰۰➖ بازار:  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۵۱ پلاس➖ کارخانه: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰➖ بازار:  ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا صندوق دار🔹 فول➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا صندوق دار🔹 دوگانه سوز➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا صندوق دار پلاس➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا…
قیمت خودرو سایپا در بازار امروز جمعه 18 مهر ماه 99

جدول قیمت خودرو سایپا در بازار امروز جمعه 18 مهر ماه 99 را مشاهده میکنید

 


🔹 پراید ۱۱۱
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۳۱
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۳۲
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۵۱
➖ کارخانه: ۶۵,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار:  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۵۱ پلاس
➖ کارخانه: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار:  ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا صندوق دار
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا صندوق دار
🔹 دوگانه سوز
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا صندوق دار پلاس
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا ۲
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا ۲ پلاس
➖ کارخانه: ۹۰,۸۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ساینا
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کوییک
🔹 دنده ای - فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کوییک آر
🔹 دنده ای
➖ کارخانه: ۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 بنزینی
➖ کارخانه: ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 بنزینی - آپشنال
➖ کارخانه: ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 دو گانه سوز
➖ کارخانه: ۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 دو گانه سوز - آپشنال
➖ کارخانه: ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 دیزل
➖ کارخانه: ۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰  

🔹 آریو
🔹 دنده ای
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 آریو
🔹 اتوماتیک
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰  

🔹 چانگان سی اس ۳۵
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کیا سراتو
🔹 اتوماتیک - آپشنال
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 سیتروئن سی ۳
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰