1 ​ 2 قیمت روز خودرو (سایپا و ایران خودرو) - یکشنبه 13 مهر 9

پایگاه تحلیلی و خبری واضح نیوز | News Agency vazehnews

قیمت روز خودرو (سایپا و ایران خودرو) - یکشنبه 13 مهر 9

قیمت خودرو 99/07/13,قیمت روز خودرو,بازار خودرو,قیمت خودرو سایپا 13 مهر 99,قیمت خودرو ایران خودرو 13 مهر 99,اخبار و قیمت بازار خودرو 13 مهر,قیمت روزانه خودرو 13 مهر,

قیمت خودرو 99/07/13,قیمت روز خودرو,بازار خودرو,قیمت خودرو سایپا 13 مهر 99 ,قیمت خودرو ایران خودرو 13 مهر 99 ,اخبار و قیمت بازار خودرو 13 مهر ,قیمت روزانه خودرو 13 مهر,     قیمت روز خودرو سایپا - یکشنبه 13 مهر 99 🔹 پراید ۱۱۱➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۳۱➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۳۲➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۵۱➖ کارخانه: ۶۵,۴۰۰,۰۰۰➖ بازار:  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۵۱ پلاس➖ کارخانه: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰➖ بازار:  ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا صندوق دار🔹 فول➖ کارخانه:…

تبلیغات بنری
قیمت خودرو 99/07/13,قیمت روز خودرو,بازار خودرو,قیمت خودرو سایپا 13 مهر 99 ,قیمت خودرو ایران خودرو 13 مهر 99 ,اخبار و قیمت بازار خودرو 13 مهر ,قیمت روزانه خودرو 13 مهر,     قیمت روز خودرو سایپا - یکشنبه 13 مهر 99 🔹 پراید ۱۱۱➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۳۱➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۳۲➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۵۱➖ کارخانه: ۶۵,۴۰۰,۰۰۰➖ بازار:  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۵۱ پلاس➖ کارخانه: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰➖ بازار:  ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا صندوق دار🔹 فول➖ کارخانه:…
قیمت روز خودرو (سایپا و ایران خودرو) - یکشنبه 13 مهر 9

قیمت خودرو 99/07/13,قیمت روز خودرو,بازار خودرو,قیمت خودرو سایپا 13 مهر 99 ,قیمت خودرو ایران خودرو 13 مهر 99 ,اخبار و قیمت بازار خودرو 13 مهر ,قیمت روزانه خودرو 13 مهر,

 

 

قیمت روز خودرو سایپا - یکشنبه 13 مهر 99


🔹 پراید ۱۱۱
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۳۱
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۰۴,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۳۲
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۰۶,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۵۱
➖ کارخانه: ۶۵,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار:  ۱۱۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۵۱ پلاس
➖ کارخانه: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار:  ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا صندوق دار
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۲۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا صندوق دار
🔹 دوگانه سوز
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۵۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا صندوق دار پلاس
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا ۲
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا ۲ پلاس
➖ کارخانه: ۹۰,۸۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۴۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ساینا
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۴۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کوییک
🔹 دنده ای - فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۵۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کوییک آر
🔹 دنده ای
➖ کارخانه: ۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۶۱,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 بنزینی
➖ کارخانه: ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 بنزینی - آپشنال
➖ کارخانه: ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 دو گانه سوز
➖ کارخانه: ۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 دو گانه سوز - آپشنال
➖ کارخانه: ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 دیزل
➖ کارخانه: ۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰  

🔹 آریو
🔹 دنده ای
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 آریو
🔹 اتوماتیک
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۴۵,۰۰۰,۰۰۰  

🔹 چانگان سی اس ۳۵
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۴۸۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کیا سراتو
🔹 اتوماتیک - آپشنال
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۹۲۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 سیتروئن سی ۳
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۸۳۰,۰۰۰,۰۰۰

 


 

قیمت روز خودرو ایران خودرو - یکشنبه 13 مهر 99

 


🚘 #ایران_خودرو

🔹 وانت آریسان
🔹 دو گانه سوز
➖ کارخانه: ۱۲۰,۵۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۴۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 سمند ال ایکس
➖ کارخانه: ۹۴,۷۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۹۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 سمند ال ایکس
🔹 ای اف ۷
➖ کارخانه: ۹۴,۱۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۲۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 سمند ال ایکس
🔹 ای اف ۷ - دو گانه سوز
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 سمند سورن
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۲۴۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 دنا معمولی
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 دنا پلاس
🔹 بدون سانروف - دو ایربگ
➖ کارخانه: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 دنا پلاس
🔹 توربو - سانروف - چهار ایربگ
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۴۴۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 دنا پلاس
🔹 اتوماتیک - توربو
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو ۴۰۵ جی ال ایکس
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۸۹,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو ۴۰۵ جی ال ایکس
🔹 دو گانه سوز
➖ کارخانه: ۸۴,۵۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۱۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو ۴۰۵ اس ال ایکس
➖ کارخانه: ۸۵,۵۶۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۹۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو پارس
➖ کارخانه: ۹۷,۷۴۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۱۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو پارس
🔹 دو گانه سوز
➖ کارخانه: ۱۰۵,۲۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو پارس ال ایکس
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۲۶۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو پارس
🔹 اتوماتیک - فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۸۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو ۲۰۷
🔹 دنده ای - فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۰۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو ۲۰۷
🔹 اتوماتیک - فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو ۲۰۷ صندوقدار
🔹 اتوماتیک - فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۴۳۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو ۲۰۶ – تیپ ۲
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۲۰۶,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو ۲۰۶ – تیپ ۵
🔹 فول
➖ کارخانه: ۱۰۳,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۶۹,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو ۲۰۶ صندوقدار وی هشت
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۲۶۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پژو ۲۰۰۸
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱,۰۲۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 رانا ال ایکس
➖ کارخانه: ۱۰۷,۲۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 دانگ فنگ اچ ۳۰ کراس
🔹 فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۵۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 رنو تندر ای ۲
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۱۴,۰۰۰,۰۰۰

🔹 رنو تندر پلاس
🔹 دنده ای
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۷۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 رنو تندر پلاس
🔹 اتوماتیک - فول
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۴۹۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 هایما اس ۵
🔹 توربو
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۶۲۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 هایما اس ۷
🔹 توربو
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۷۲۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پیکاپ دو کابین فوتون
🔹 بنزینی
➖ کارخانه: ۶۳۰,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۶۱۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پیکاپ دو کابین فوتون
🔹 دیزل
➖ کارخانه: ۶۶۰,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۶۲۵,۰۰۰,۰۰۰   

🔹 سوزوکی ویتارا
🔹 اتوماتیک
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۹۸۰,۰۰۰,۰۰