تبلیغات بنری
بازار خودرو دچار نوسانات شدید قیمت میباشد. فاصله شدیدی بین قیمت خودروها در بازار و کارخانه وجود دارد. قیمت سربه فلک کشیده پراید باعث شد صمت دستور پیگیری قیمت خودرو را بدهد. در ادامه قیمت امروز خودروها در روز شنبه 20 اردیبهشت را خواهید خواند.   جدول قیمت خودروهای تولید و مونتاژ داخلی در روز شنبه 20 اردیبهشت 99         
قیمت روز خودرو شنبه 20 اردیبهشت 99 (قیمت خودروهای سایپا و ایران‌خودرو 99/2/20)

بازار خودرو دچار نوسانات شدید قیمت میباشد. فاصله شدیدی بین قیمت خودروها در بازار و کارخانه وجود دارد. قیمت سربه فلک کشیده پراید باعث شد صمت دستور پیگیری قیمت خودرو را بدهد. در ادامه قیمت امروز خودروها در روز شنبه 20 اردیبهشت را خواهید خواند.

 

جدول قیمت خودروهای تولید و مونتاژ داخلی در روز شنبه 20 اردیبهشت 99 

 

 قیمت خودرو شنبه 20 اردیبهشت 99