تبلیغات بنری
آخرین قیمت خودروهای داخلی (سایپا ) در روز یکشنبه 30 شهریور و اخبار افزایش قیمت خودروها و همچنین میزان معامله و رکورد بازار خودرو در روزهای گرانی خودرو را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید.    یکشنبه ۲۹ شهریور ۹۹🔹 پراید ۱۱۱➖ کارخانه: -➖ بازار: ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۳۱➖ کارخانه: -➖ بازار: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۳۲➖ کارخانه: -➖ بازار: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۵۱➖ کارخانه: ۶۵,۴۰۰,۰۰۰➖ بازار:  ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰🔹 پراید ۱۵۱ پلاس➖ کارخانه: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰➖ بازار:  ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰🔹 تیبا صندوق دار🔹 رینگ فولادی➖ کارخانه:…
قیمت روز خودرو های سایپا در روز یکشنبه 30 شهریور 99

آخرین قیمت خودروهای داخلی (سایپا ) در روز یکشنبه 30 شهریور و اخبار افزایش قیمت خودروها و همچنین میزان معامله و رکورد بازار خودرو در روزهای گرانی خودرو را در سایت خبری واضح نیوز بخوانید.

 

 یکشنبه ۲۹ شهریور ۹۹


🔹 پراید ۱۱۱
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۱۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۳۱
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۹۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۳۲
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۹۹,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۵۱
➖ کارخانه: ۶۵,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار:  ۱۰۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 پراید ۱۵۱ پلاس
➖ کارخانه: ۸۱,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار:  ۱۱۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا صندوق دار
🔹 رینگ فولادی
➖ کارخانه: ۷۱,۲۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۲۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا صندوق دار
🔹 رینگ آلومینیومی
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۲۱,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا صندوق دار پلاس
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۳۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا ۲
🔹 رینگ فولادی
➖ کارخانه: ۷۷,۸۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۲۴,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا ۲
🔹 رینگ آلومینیومی
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۳۴,۰۰۰,۰۰۰

🔹 تیبا ۲ پلاس
➖ کارخانه: ۹۰,۸۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۴۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ساینا
🔹 رینگ فولادی
➖ کارخانه: ۷۶,۲۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۲۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ساینا
🔹 رینگ آلومینیومی
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۳۶,۰۰۰,۰۰۰

🔹 ساینا
🔹 آپشنال - رینگ فولادی
➖ کارخانه: ۹۱,۲۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کوییک
🔹 دنده ای - رینگ فولادی
➖ کارخانه: ۹۴,۴۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کوییک
🔹 دنده ای - رینگ آلومینیومی
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۱۴۷,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کوییک آر
🔹 دنده ای
➖ کارخانه: ۱۰۱,۶۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۵۴,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 بنزینی
➖ کارخانه: ۱۲۹,۶۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۱۸۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 بنزینی - آپشنال
➖ کارخانه: ۱۳۹,۰۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 دو گانه سوز
➖ کارخانه: ۱۴۶,۲۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۳,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 دو گانه سوز - آپشنال
➖ کارخانه: ۱۵۵,۱۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۰۸,۰۰۰,۰۰۰

🔹 وانت زامیاد
🔹 دیزل
➖ کارخانه: ۱۸۵,۸۰۰,۰۰۰
➖ بازار: ۲۲۸,۰۰۰,۰۰۰  

🔹 آریو
🔹 دنده ای
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۲۸۵,۰۰۰,۰۰۰

🔹 آریو
🔹 اتوماتیک
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۳۴۰,۰۰۰,۰۰۰  

🔹 چانگان سی اس ۳۵
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۴۳۰,۰۰۰,۰۰۰

🔹 کیا سراتو
🔹 اتوماتیک - آپشنال
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۷۳۲,۰۰۰,۰۰۰

🔹 سیتروئن سی ۳
➖ کارخانه: -
➖ بازار: ۸۲۰,۰۰۰,۰۰۰