تبلیغات بنری
 قیمت سکه طرح جدید در بازار تهران با 29 هزار تومان افزایش 6 میلیون و 435 هزار تومان و دلار با افت 50 تومانی 16 هزار تومان به فروش رسید. قیمت سکه و ارز  امروز در بازار تهران به شرح جدول زیر است :    
قیمت سکه و ارز امروز 99/2/14 / افزایش 29 هزار تومانی قیمت سکه

 قیمت سکه طرح جدید در بازار تهران با 29 هزار تومان افزایش 6 میلیون و 435 هزار تومان و دلار با افت 50 تومانی 16 هزار تومان به فروش رسید.

 
قیمت سکه و ارز  امروز در بازار تهران به شرح جدول زیر است :

 

 

قیمت سکه و ارز امروز 99/2/14 / افزایش 29 هزار تومانی قیمت سکه