تبلیغات بنری
قیمت سکه امروز 19 تیر 97  کاهش یافت و این کاهش قیمت احتمالا ادامه یابد.سکه بهار آزادی  به قیمت  26,500,000   با کاهش قیمت  (0.38%) 100,000    ۱۱:۳۹:۰۴ سکه امامی به قیمت   27,375,000  با کاهش قیمت (4.11%) 1,125,000    ۲۰:۰۶:۲۲ نیم سکه   به قیمت 13,500,000   با کاهش قیمت (2.37%) 320,000    ۱۶:۲۴:۰۴ ربع سکه به قیمت   6,950,000   با کاهش قیمت (3.6%) 250,000    ۱۶:۳۶:۰۳
قیمت سکه کاهش یافت  97/4/19

قیمت سکه امروز 19 تیر 97  کاهش یافت و این کاهش قیمت احتمالا ادامه یابد.


سکه بهار آزادی  به قیمت  26,500,000   با کاهش قیمت  (0.38%) 100,000    ۱۱:۳۹:۰۴

سکه امامی به قیمت   27,375,000  با کاهش قیمت (4.11%) 1,125,000    ۲۰:۰۶:۲۲

نیم سکه   به قیمت 13,500,000   با کاهش قیمت (2.37%) 320,000    ۱۶:۲۴:۰۴

ربع سکه به قیمت   6,950,000   با کاهش قیمت (3.6%) 250,000    ۱۶:۳۶:۰۳

برچسب ها : , ,