1 ​ 2 قیمت عجیب انواع BMW در بازار ایران - مهر 99

واضح | پورتال خبری و سبک زندگی

قیمت عجیب انواع BMW در بازار ایران - مهر 99

قیمت انواع بی ام و در بازار ایران مهر 99,قیمت BMW در سال 99,

به گزارش واضح نیوز ; با افزایش قیمت ارز و گرانی قیمت خودروهای خارجی به شدت افزایش یافته است. در جدول زیر قیمت انواع مدل های بی ام و را مشاهده میکنید :   قیمت انواع مدل های بی ام و در بازار ایران   بی ام و سری یک هاچ بک i۱۲۰   - مدل ۲۰۱۸  - قیمت ۱/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰  بی ام و سری دو اکتیوتورر i۲۱۸  - مدل ۲۰۱۸ - قیمت ۱/۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰ بی ام و سری سه سدان i۳۲۰ - مدل ۲۰۱۸ - قیمت  ۲/۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰  تومان بی ام و سری ۵ سدان i۵۳۰ - مدل ۲۰۱۸ -  قیمت ۴/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ …

تبلیغات بنری
به گزارش واضح نیوز ; با افزایش قیمت ارز و گرانی قیمت خودروهای خارجی به شدت افزایش یافته است. در جدول زیر قیمت انواع مدل های بی ام و را مشاهده میکنید :   قیمت انواع مدل های بی ام و در بازار ایران   بی ام و سری یک هاچ بک i۱۲۰   - مدل ۲۰۱۸  - قیمت ۱/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰  بی ام و سری دو اکتیوتورر i۲۱۸  - مدل ۲۰۱۸ - قیمت ۱/۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰ بی ام و سری سه سدان i۳۲۰ - مدل ۲۰۱۸ - قیمت  ۲/۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰  تومان بی ام و سری ۵ سدان i۵۳۰ - مدل ۲۰۱۸ -  قیمت ۴/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ …
قیمت عجیب انواع BMW در بازار ایران - مهر 99

به گزارش واضح نیوز ; با افزایش قیمت ارز و گرانی قیمت خودروهای خارجی به شدت افزایش یافته است. در جدول زیر قیمت انواع مدل های بی ام و را مشاهده میکنید :

 

قیمت انواع مدل های بی ام و در بازار ایران

 

بی ام و سری یک هاچ بک i۱۲۰   - مدل ۲۰۱۸  - قیمت ۱/۸۶۰/۰۰۰/۰۰۰

 بی ام و سری دو اکتیوتورر i۲۱۸  - مدل ۲۰۱۸ - قیمت ۱/۷۱۵/۰۰۰/۰۰۰

بی ام و سری سه سدان i۳۲۰ - مدل ۲۰۱۸ - قیمت  ۲/۶۷۵/۰۰۰/۰۰۰  تومان

بی ام و سری ۵ سدان i۵۳۰ - مدل ۲۰۱۸ -  قیمت ۴/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰  تومان

بی ام و سری ۷ li۷۳۰ - مدل ۲۰۱۸ - قیمت ۵/۸۸۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

بی ام و ۲۵ x۱ - مدل ۲۰۱۷ - قیمت ۲/۸۹۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

بی ام و ۲۸ x۳ - مدل ۲۰۱۷ - قیمت ۳/۹۷۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان

بی ام و ۲۸ x۴ - مدل ۲۰۱۷ - قیمت ۴/۷۵۰/۰۰۰/۰۰۰ تومان